Skatteministeriet
23. januar 2014

L79 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove m.v. - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L79 (Folketingsåret 2005-06)

(Ændringer som følge af aktieavancebeskatningsloven).

Hovedlinjerne i lovene L 78 og L 79 er, at der med virkning fra den 1. januar 2006 foretages en forenkling af beskatningen af aktier med udgangspunkt i følgende: 1) Ophævelse af 3-års reglen for personer, således at aktieavancer beskattes som aktieindkomst uanset ejertiden. 2) Ophævelse af 100.000-kroners-reglen; dermed bliver også aktieavancer af mindre aktiebeholdninger skattepligtige. 3) En overgangsregel, som sikrer, at aktier købt før ændringernes virkningstidspunkt vil kunne sælges skattefrit efter en ejertid på mindst 3 år, hvis de indgår i beholdninger, som på lovens virkningstidspunkt ligger under 100.000-kroners-grænsen.

Lovforslaget vedtaget med 73 stemmer (V, DF, KF og RV) mod 38 (S, SF og EL).

Folketingets hjemmeside