Skatteministeriet
24. januar 2014

L57 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til Lov om indgåelse af aftale mellem Danmark og Færøerne om beskatning af indkomst for arbejde ombord på skibe i internationalt skibsregister - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L57 (Folketingsåret 2005-06)

(Vedtaget ved 3. behandlingen den 16. december 2005)

Formålet med lovforslaget er, at en dansk-færøsk aftale af 10. august 2005 om beskatning af indkomst for arbejde ombord på skibe i internationalt skibsregister gennemføres som dansk lov.

Aftalen vedrører beskatning af løn, som en person, der er hjemmehørende i den ene del af riget, oppebærer for arbejde ombord på et skib, der er registreret i det internationale skibsregister i den anden del af riget.

Baggrunden er, at både Danmark og Færøerne har særlige skatteregler for personer, der arbejder ombord på et skib i henholdsvis Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) og Færøsk Internationalt Skibsregister (Føroysku Altjóða Skipaskránni - FAS). Disse regler skal sikre danske, henholdsvis færøske, rederiers konkurrencemæssige stilling i forhold til rederier fra andre lande, idet de får mulighed for at nedsætte omkostningerne til løn til deres søfolk.

De danske regler medfører, at søfolk med arbejde ombord på et dansk skib, registreret i DIS, er fritaget for dansk beskatning af lønnen for dette arbejde. Det gælder, hvad enten de pågældende søfolk er hjemmehørende i Danmark eller f.eks. på Færøerne. Færøerne har tilsvarende regler om fritagelse for færøsk beskatning af løn for arbejde ombord på skibe i FAS.

De danske regler om skattefritagelse for søfolk ombord på et DIS-skib kan imidlertid alene omfatte dansk beskatning. Tilsvarende kan de færøske regler alene omfatte færøsk beskatning.

Aftalen medfører derfor, at en dansk sømand med arbejde ombord på et skib, der er registreret i Færøsk Internationalt Skibsregister, ikke skal betale dansk skat af lønnen for dette arbejde, ligesom en færøsk sømand med arbejde ombord på et skib i Dansk Internationalt Skibsregister ikke skal betale færøsk skat af lønnen for dette arbejde.

Lovforslaget skønnes ikke at have nævneværdige administrative eller provenumæssige virkninger.

Lovforslaget, som i praksis får virkning fra 1. januar 2005, blev vedtaget ved Folketingets 3. behandling med tilslutning fra samtlige partier.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Sven Ulstrup 3392 3766

Folketingets hjemmeside