Skatteministeriet
24. januar 2014

L56 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven m.m. - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L56 (Folketingsåret 2005-06)

Lovforslag L 56 vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december 2005

(Justering af reglerne for medarbejderaktier)

Loven indeholder en række ændringer af skattereglerne for ordninger om medarbejderaktier. Formålet er at smidiggøre reglerne. Reglerne vil være til gavn for både de ansatte og selskaberne.

Loven indeholder først og fremmest ændringer af den nye ordning for beskatning af medarbejderaktier fra 2003. Endvidere indeholder loven enkelte ændringer af reglerne for tilbagesalg af aktier til det selskab, der har udstedt aktien, og af reglerne for de generelle medarbejderaktieordninger.

Loven indeholder følgende ændringer af ordningen fra 2003:

  • Hvis der sker en kapitalændring i selskabet, har regulering af den kurs, som en købe- eller tegningsret kan udnyttes til, og den kurs, som en aktie kan købes til, ikke betydning for, hvornår kursen ligger fast.
  • Hvis den ansatte får ret til en købe- eller tegningsret eller aktie før det tidspunkt, hvor kursen ligger fast, kan vurderingen af, om ordningen opfylder betingelserne, udskydes. Vurderingen kan udskydes til det tidspunkt, hvor kursen ligger fast.
  • Hvis kursen for en købe- eller tegningsret er en fast andel af kursen på aktien ved begyndelsen eller afslutningen af en periode, skal vurderingen af, om betingelserne er opfyldt, ske ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor udnyttelsen sker.
  • Hvis den ansatte får ret til aktier m.v. over flere år, er det ikke nødvendigt at opdele det samlede program i flere aftaler.

Den ansatte skal ikke beskattes af købe- eller tegningsretter eller tilsagn om aktier, hvis selskabet omstruktureres, inden den ansatte udnytter købe- eller tegningsretten eller får aktien. Dette gælder også for købe- eller tegningsretter m.v., der er omfattet af ordningen fra 2003.  

Salgssummen for medarbejderaktier, der kun kan sælges tilbage til det selskab, der har udstedt aktien, skal ikke beskattes som udbytte. I stedet skal salget beskattes efter de almindelige regler for aktieavancer.

I reglerne for de generelle medarbejderaktieordninger er definitionen af et datterselskab ændret. Der anvendes fremover den samme definition, som i selskabsskatteloven anvendes som betingelse for, at et moderselskab kan modtage udbytte fra et datterselskab skattefrit.

Hovedparten af reglerne har virkning fra den 1. januar 2006. 

Loven er vedtaget med stemmer fra V, KF og DF.

Yderligere henvendelse: Hardy Pedersen 33 92 45 02

Høring / Folketingets hjemmeside