Skatteministeriet
24. januar 2014

L22 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale med Hong Kong for så vidt angår skibsfart - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L22 (Folketingsåret 2005-06)

(vedtaget ved 3. behandling den 6. december 2005)

Formålet med lovforslaget er at bemyndige regeringen til at tiltræde en dobbeltbeskatningsaftale med Hong Kong for så vidt angår skibsfart og gennemføre aftalens bestemmelser i Danmark, når betingelserne herfor er opfyldt. Dobbeltbeskatningsaftalen kan først tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov, der bemyndiger regeringen til dette.

Den foreliggende aftale handler udelukkende om indkomster ved skibsfart. Aftalens bestemmelser herom svarer til de skibsfartsbestemmelser, som findes i de generelle dobbeltbeskatningsaftaler, og som følger principperne i OECD-modellen for dobbeltbeskatningsaftaler og kommentarerne hertil. Der er tidligere mellem Danmark og Hong Kong indgået en aftale om beskatning af indkomst ved luftfart.

Dobbeltbeskatningsaftalen skønnes at have meget beskedne provenumæssige konsekvenser. 

Lovforslaget blev vedtaget ved 3. behandling den 6. december 2005 med støtte fra samtlige Folketingets partier med undtagelse af EL. Skibsfartsaftalen med Hong Kong vil herefter kunne finde anvendelse fra og med indkomståret 2006.

Yderligere henvendelse: Erik Jørgensen, tlf.: 3392 4409

Folketingets hjemmeside