Skatteministeriet
23. januar 2014

L208 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L208 (Folketingsåret 2005-06)

(Konsekvensændringer som følge af sundhedsbidraget og kommunalreformen)

Lovforslaget er et led i gennemførelsen af kommunalreformen. Forslaget er endvidere et led i udmøntningen af aftalen om en kommunal finansieringsreform.

Lovforslaget indeholder de nødvendige konsekvensændringer i skattelovgivningen i tilknytning til det samtidig hermed fremsatte forslag til lov om ændring af personskatteloven, om indførelse af sundhedsbidraget og om udmøntningen af aftalen om den kommunale finansieringsreform.

Lovforslaget indeholder desuden konsekvensændringer i Skatteministeriets lovgivning som følge af, at der som led kommunalreformen er vedtaget en lang række lovændringer på andre ministeriers ressortområder. Der er hovedsagelig tale om ændringer, som skyldes nedlæggelsen af amtskommunerne og oprettelsen af regionerne. Dertil kommer ændringer, som skyldes indenrigs- og sundhedsministerens forslag til lov om ophævelse af lov om amtskommunal indkomstskat, der fremsættes samtidig med dette lovforslag. 

I overensstemmelse med aftalen om en kommunal finansieringsreform indeholder lovforslaget desuden konsekvensændringer, som skyldes, at ejendomsværdiskatten fra 2007 skal tilfalde staten.

Det foreslås som udgangspunkt, at loven skal have virkning fra 1. januar 2007, det vil sige samtidig med den øvrige kommunalreform.

Lovforslaget har ingen provenumæssige konsekvenser.

Yderligere henvendelse: Hans Mølgaard Christensen, tlf. 33 92 44 70, eller Neel Gronemann, tlf. 33 92 44 67

Høring / Folketingets hjemmeside