Skatteministeriet
23. januar 2014

L206 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og personskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L206 (Folketingsåret 2005-06)

(Fradrag for bidrag til arbejdsløshedsforsikring og personfradrag til begrænset skattepligtige personer)

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2006

Loven gennemfører to af de initiativer, der blev foreslået i rapporten af 2. februar 2006 fra den dansk-tyske arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende mobilitet. Arbejdsgruppen er en del af Sønderborgerklæringen, som blev underskrevet af statsminister Anders Fogh Rasmussen og forbundskansler Gerhard Schröder den 29. marts 2005.

Med loven får personer, der er begrænset skattepligtige til Danmark i en kortere periode end et år, mulighed for at vælge at få et dansk personfradrag kombineret med, en helårsomregning af deres delårsindkomst. Helårsomregningen medfører, at indkomsten for den del af året, hvor den pågældende har været begrænset skattepligtige til Danmark, bliver omregnet til et helt års indkomst, hvorefter der beregnes en helårsskat. Helårsskatten nedsættes herefter forholdsmæssigt, så det sikres, at personen kun kommer til at betale skat af den del af helårsskatten, der forholdsmæssigt falder på indkomsten i den periode, hvor personen var begrænset skattepligtig til Danmark. Hvis personen ikke vælger at få et dansk personfradrag kombineret med en helårsomregning vil beskatningen ske efter gældende regler, dvs. på baggrund af den faktiske delårsindkomst uden helårsomregning og personfradrag.

Loven medfører herudover, at fradragsretten for bidrag til arbejdsløshedsforsikring udvides til alle begrænset skattepligtige personer samt til alle fuldt skattepligtige personer, som efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i udlandet. Efter gældende regler gives der kun fradrag til fuldt skattepligtige personer, der ikke anses for hjemmehørende i udlandet efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, samt til personer, der er omfattet af de såkaldte grænsegængerregler. Det vil sige personer, der har mindst 75 pct. af deres samlede globale indkomst i form af løn m.v. fra Danmark, og som vælger at blive omfattet af grænsegængerreglerne.

Loven er udformet generelt, så den f.eks. både kommer dansk-tyske og dansk-svenske grænsependlere til gode. Dermed bidrager loven til at fremme integrationen i begge grænseregioner.

Loven har virkning fra og med indkomståret 2006

Loven er enstemmigt vedtaget.

Yderligere henvendelse: Majken Wågensø 33 92 44 30.

Høring / Folketingets hjemmeside