Skatteministeriet
24. januar 2014

L20 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til lov om ændring af børnefamilieydelsesloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L20 (Folketingsåret 2005-06)

(Vedtaget ved 3. behandlingen den 6. december 2005)

Lovforslaget har til formål at indføre en mere præcis periodisering af børnefamilieydelsen og skal samtidig bidrage til finansiering af nye initiativer i overensstemmelse med regeringsgrundlaget m.v.

Efter gældende regler udbetales børnefamilieydelsen frem til udgangen af det kvartal, hvor den unge fylder 18 år, d.v.s. i en periode efter at den unge er fyldt 18 år, og dermed juridisk set er voksen.

Unge mennesker er i dag bl.a. berettiget til et voksenpersonfradrag i hele det år, hvor de fylder 18 år, samtidig med at der betales børnefamilieydelse til og med det kvartal, hvori de fylder 18 år.

Lovforslaget indebærer, at børnefamilieydelsen periodiseres for 18-årige i forhold til deres fødselsdag, således at udbetalingen af børnefamilieydelsen stopper ved fødselsdatoen.

Forslaget skønnes at medføre en mindreudgift til børnefamilieydelse på ca. 70 mio. kr. i 2006 stigende til ca. 80 mio. kr. i 2009. Stigningen i provenuet skyldes et stigende antal af 18-årige i de kommende år. I gennemsnit mistes der et halvt kvartals ydelse svarende til ca. 1.200 kr.

Lovændringen får virkning fra den 1. januar 2006.

Yderligere oplysninger: K. Hoffritz, 33924791

Folketingets hjemmeside