Skatteministeriet
23. januar 2014

L144 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til lov om registrering af køretøjer - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L144 (Folketingsåret 2005-06)

(Digital motorregistrering m.v.)

Formålet med lovforslaget er at skabe det retlige grundlag for, at private kan registrere køretøjer i statens register over køretøjer og udlevere nummerplader.

Forslaget bygger på en rapport fra Finansministeriet om digital motorregistrering, februar 2005.

I dag sker registrering af en bil ved henvendelse til et af politiets motorkontorer. Fremover skal forhandlere, synsvirksomheder og omsynsvirksomheder kunne autoriseres til at foretage denne registrering. Der skal også skabes mulighed for, at den enkelte borger i forbindelse med en privat bilhandel selv foretager omregistreringen af bilen. Herved kan der spares både tid og penge.

Et mål er, at en bilkøber skal kunne komme ud at køre samme dag, som handelen indgås.

Autoriserede virksomheder vil få udbetalt en godtgørelse fra staten for at løse registreringsopgaver for andre, og private, der omregistrerer over internettet, vil på en rabat på prisen for omregistreringen.

Handel med biler og andre køretøjer har et betydeligt økonomisk omfang. Det samme gælder de afgifter, der er pålagt bilejere. Derfor, og af hensyn til færdselssikkerheden, er det af væsentlig betydning, at der er knyttet en høj grad af sikkerhed til registrering af biler og andre køretøjer. Der må ikke være usikkerhed om de registreringer, der sker om en bil og om bilens tilhørsforhold, og der må ikke være tvivl om hvilke nummerplader, bilen fører.

En sådan privat registreringsordning forudsætter derfor, at der skabes et nyt digitalt registreringssystem, der kan håndtere privat registrering af køretøjer over internettet. I et sådant nyt registreringssystem kan der indbygges automatiske sikkerhedssystemer, der kan fange fejl eller mangler i de oplysninger, der indberettes. Der vil også kunne indbygges ordninger, der gør det lettere for forsikringsselskaber, syns-/omsynsvirksomheder og andre at indberette oplysninger, der skal registreres om et køretøj, og lettere at trække på registrerede oplysninger.

Opgaven med at udvikle og drive dette nye registreringssystem er lagt hos told- og skatteforvaltningen, der tillige overtager opkrævning af vægtafgift mv. Disse opgaver flyttes således fra politiet. Herved samles registrering af køretøjer og administration af afgifter af køretøjer i told- og skatteforvaltningen.

Efter lovforslaget fjernes reglerne om registrering af køretøjer af praktiske grunde fra færdselsloven og samles i en selvstændig lov om registrering af køretøjer.

Loven forventes først tillagt virkning fra den 1. januar 2008.

I lovforslaget ligger årlige besparelser for staten på omkring 30 mio. kr., heri indregnet omkostningerne ved godtgørelse til autoriserede virksomheder for registrering for andre.

I lovforslaget ligger betydelige administrative lettelser for erhvervslivet og administrative lettelser for borgerne.

Yderligere henvendelse: Claus Kargo, tlf.: 3392 4424

Høring / Folketingets hjemmeside