Skatteministeriet
24. januar 2014

L119 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til lov om et indkomstregister og Forslag til lov om ændring af forskellige love - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L119 (Folketingsåret 2005-06)

(Konsekvensændringer som følge af lov om et indkomstregister)

Folketinget har vedtaget lovforslaget om eIndkomst og konsekvensforslaget ved 3. behandlingen den 25. april 2006. For forslagene stemte regeringspartierne, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Mod forslagene stemte Enhedslisten. Socialistisk Folkeparti stemte hverken for eller imod.

Forslagenes indhold

Ved lovforslagene oprettes et indkomstregister. Registeret skal indeholde oplysninger om borgernes indkomstforhold og arbejdsomfang.

Der er tale om oplysninger, som indgår i sagsbehandlingen af en række områder. Det er dog ofte forbundet med besvær for myndighederne, borgerne og virksomhederne at få tilvejebragt oplysningerne. Ofte skal de samme oplysninger gives til flere forskellige myndigheder.

Indkomstregisteret medfører en langt bedre systematisering af indsamlingen af oplysninger. Oplysningerne skal indberettes månedligt til et fælles offentligt register. Myndighederne kan så hente oplysningerne i dette register. De skal dermed ikke selv at hente dem hos borgerne eller virksomhederne.

Ud over dette, vil indkomstregistret gøre det muligt at opbygge og udbygge digitale løsninger. Disse kan gøre hverdagen lettere såvel for borgerne og virksomhederne som for det offentlige.

Desuden giver indkomstregistret basis for regelforenklinger, så digital forvaltning fremmes. Sagsbehandlingen vil på denne måde kunne blive hurtigere, lettere og mere korrekt.

Endelig giver indkomstregistret det offentlige bedre muligheder for kontrol. Dermed vil man lettere kunne udgå fejludbetalinger og opdage snyd og socialt bedrageri. Dette skyldes, at myndighederne får adgang til bedre og mere aktuelle data.

Forenklinger på skatteområdet

På skatteområdet indeholder lovforslagene en række konkrete forenklingsinitiativer:

  • Nogle oplysnings- og angivelsespligter kan ophæves, da de bliver overflødige som følge af, at oplysningerne vil kunne skaffes via indkomstregistret.
  • Indkomstregistret giver mulighed for at gennemføre et elektronisk skattekort. Arbejdsgiverne modtager så skattekortet og senere opdateringer af dette direkte fra SKAT.
  • Arbejdsgivernes særlige pligter i forbindelse med lønindeholdelse vil forsvinde. Lønindeholdelse vil stedet ske via skattekortet.

Ikrafttrædelse

Overgangen til indberetning til indkomstregistret vil ske gradvist. Ikke alle virksomheder begynder indberetning på samme tidspunkt. De første virksomheder forventes at begynde indberetningen i slutningen af 2006, og indkomstregistret forventes at være fuldt ud implementeret den 1. januar 2008.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Andreas Bo Larsen, tlf.3392 4512

Høring / Folketingets hjemmeside L 119 L 120