Skatteministeriet
23. januar 2014

L115 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L115 (Folketingsåret 2005-06)

(Administrativ bistand i skattesager, som ikke er straffesager)

Folketinget har vedtaget lovforslaget ved 3. behandling den 6. april 2006.

Lovforslaget går ud på at sikre, at Danmark kan yde administrativ bistand til kompetente myndigheder i andre lande, Færøerne eller Grønland, når disse anmoder om dansk bistand i form af oplysninger til brug ved udenlandsk, færøsk eller grønlandsk skatteansættelse eller i form af bistand til inddrivelse af udenlandske, færøske eller grønlandske offentlige krav. Dette gælder, hvad enten Danmark skal yde bistanden efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om administrativ bistand. Danske regler om pligt til at afgive oplysninger eller om opkrævning og inddrivelse af skattekrav og andre offentlige krav skal gælde i disse situationer.  

Lovforslaget indeholder desuden en bestemmelse om retsbeskyttelse af og strafansvar for embedsmænd fra fremmede stater, Færøerne eller Grønland, der opholder sig her i landet som led i ydelse eller modtagelse af administrativ bistand.

Lovforslaget angår ikke bistand i straffesager. Lovforslaget ændrer ikke på indholdet af Danmarks aktuelle internationale forpligtelser. Lovforslaget medfører ikke, at der indføres nye former for administrativ bistand i forhold til de bistandsformer, der allerede findes i dag.

Ændringerne skal efter forslaget have virkning fra den 1. maj 2006.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Merete Helle Hansen 3392 3761

Folketingets hjemmeside