Skatteministeriet
22. januar 2014

Lovforslag 2005-06

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2005-06.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag 2005-06

Under "Høring" kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under "Folketingets hjemmeside" kan du finde Folketingets behandlinger af forslaget.   

L 236 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven.
(Videreførelse af det forhøjede befordringsfradrag for pendlere i udkantskommuner).
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 225 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven
(lov nr. 519 af 07.06.06)
Udenlandske firmabiler, fradrag for særligt brændstoføkonomiske brugte indførte personbiler og ophævelse af gebyret for vurdering af nye køretøjer)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 224 - Forslag til lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om afgift af lønsum
(lov nr. 517 og 518 af 07.06.06)
(Ændrede momsregler for visse hjemmeplejeydelser og kunstdefinition samt indsættelse af hjemmel til modregning af negative afgiftsbeløb i efterfølgende indkomstår for visse lønsumsafgiftspligtige virksomheder). Loven blev vedtaget den 31. maj 2006
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside L 224A L 224B

L 209 - Forslag til lov om ændring af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og forskellige andre love 
(lov nr. 516 af 07.06.06)
(Ét Fælles Inddrivelsessystem mv.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 208 - Forslag til Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove 
(lov nr. 515 af 07.06.06)
(Konsekvensændringer som følge af sundhedsbidraget og kommunalreformen)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 207 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre skattelove - resumé
(lov nr. 514 af 07.06.06)
(Indførelse af et sundhedsbidrag, ændringer som følge af den kommunale finansieringsreform, m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 206 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og personskatteloven
(lov nr. 560 af 07.06.06)
(Fradrag for bidrag til arbejdsløshedsforsikring og personfradrag til begrænset skattepligtige personer). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2006
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 205 - Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love
(lov nr. 513 af 07.06.06)
(Opkrævning via Èn Skattekonto)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

 L 204 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer
(lov nr. 512 af 07.06.06)
(Fritagelse for affaldsafgift for forbrænding af fiberfraktioner der stammer fra afgasning og separering af husdyrgødning)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 175 - Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven
(lov nr. 511 af 07.06.06)
(Lempelse af mellemperiodebeskatningen i ikke skattepligtige dødsboer)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 174 - Forslag til lov ændring af lov om tilskud af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld
(lov nr. 510 af 07.06.06)
(Forenkling af reglerne om eftergivelse af studiegæld samt forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper) 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 169 - Forslag til lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove m.v.
(lov nr. 509 af 07.06.06)
(Lettelse af administrative byrder). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. maj 2006 
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 145 - Forslag til lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, lov om næringsbrev til fødevarebutikker, lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. og lov om miljøbeskyttelse
(lov nr. 408 af 08.05.06)
(Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - fair play II). Høringsfrist: 6. januar 2006
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 144 - Forslag til lov om registrering af køretøjer
(lov nr. 309 af 19.04.06)
(Digital motorregistrering m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 123 Forslag til lov om ændring af ejendomsavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove.
(Afståelse af væsentligt beskadiget fast ejendom, udjævningsreserver i kredit- og kautionsforsikringsselskaber m.v).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside L 123A L 123B

L 121 - Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove
(lov nr. 405 af 08.05.06)
(Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. maj 2006
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 119 og L 120 - Forslag til lov om et indkomstregister og Forslag til lov om ændring af forskellige love
(lov nr. 403 og 404 af 08.05.06)
(Konsekvensændringer som følge af lov om et indkomstregister). Vedtaget den 25. april 2006
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside L 119 L 120

L 116 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove 
(lov nr. 308 af 19.04.06)
(Justering af erhvervsbeskatningen). Vedtaget den 6. april 2006
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 115 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer 
(lov nr. 307 af 19.04.06)
(Gensidig administrativ bistand i skattesager bortset fra straffesager)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 81 - Forslag til lov om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove - resumé
(lov nr. 1417 af 21.12.05)
(Afgiftslempelser på fjernvarme m.v. som led i udmøntning af finanslovsaftalen for 2006, afgiftslempelser på kvælstof i lastbilers miljø-filtre og mikrokraftvarme samt justeringer af forbrugsregistrering m.v.)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 80 - Forslag til lov om ændring af forskellige afgiftslove og ophævelse af lov om afgift af visse flyrejser
(lov nr. 1415 og 1416 af 21.12.05)
(Aftrapning af passagerafgift, lavere partikeludslip fra nye dieselbiler, afgiftsnedsættelse på overskudsvarme og udskydelse af momsfrister)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside L 80A L 80B

L 79 Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove m.v.
(Ændringer som følge af aktieavancebeskatningsloven).
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 78 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven (lov nr. 1413 af 21.12.05) og L 79 Forslag til lov om ændringer som følge af aktieavancebeskatningsloven 
(lov nr. 1414 af 21.12.05)
Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) og Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Ændringer som følge af aktieavancebeskatningsloven)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 77 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven
(lov nr. 306 af 19.04.06)
(Afskaffelse af hensættelsesafgiften)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 76 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven
(lov nr. 68 af 07.02.06)
(Skattefrihed for kloakforsyningers betalinger til historiske tjenestemandspensioner)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 57 - Forslag til Lov om indgåelse af aftale mellem Danmark og Færøerne om beskatning af indkomst for arbejde ombord på skibe i internationalt skibsregister 
(lov nr. 1412 af 21.12.05)
Vedtaget ved 3. behandlingen den 16. december 2005
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 56 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven m.m.
(lov nr. 1411 af 21.12.05)
(Justering af reglerne for medarbejderaktier). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december 2005
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 55 - Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven
(lov nr. 1410 af 21.12.05)
(Justering af tillægsafgift på alkoholsodavand)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 54 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og skatteforvaltningsloven
(lov nr. 1409 af 21.12.05)
(Indførelse af motorankenævn m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 43 - Forslag til lov om anvendelse af dobbeltbeskatningsaftale indgået mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark
(lov nr. 1184 af 12.12.05)
(Vedtaget ved 3. behandling den 6. december 2005)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 34 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer
(lov nr. 1408 af 21.12.05)
(Afgiftsændring for bentonit, cement og dolomit- og magnesiumkalk samt afgiftsgodtgørelse ved eksport)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 22 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale med Hong Kong for så vidt angår skibsfart
(lov nr. 1183 af 12.12.05)
(vedtaget ved 3. behandling den 6. december 2005)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 21 - Forslag til lov om ændring af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud
(lov nr. 1407 af 21.12.05)
(EF-voldgiftskonventionen) (Udvidelse med de ny EU-medlemsstater) (Vedtaget ved 3. behandlingen den 6. december 2005)
Resumé /  Folketingets hjemmeside

L 20 - Forslag til lov om ændring af børnefamilieydelsesloven
(lov nr. 1406 af 21.12.05)
(Ændret periodisering af børnefamilieydelsen for 18-årige)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 19 - Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove
(lov nr. 1182 af 12.12.05)
(Udvidelse af definitionen af aktieombytning, skattemæssigt transparente enheder, SE- og SCE-selskabers flytning af hjemsted)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 18 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven
(lov nr. 1181 af 12.12.05)
(Forenklet skatteopgørelse ved investeringer gennem skattetransparente juridiske personer, placering af rate- og kapitalpensioner i kommanditselskaber m.m.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside