Skatteministeriet
24. januar 2014

L26 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling)

Forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af den dansk-malaysiske dobbeltbeskatningsoverenskomst - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L26 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling)

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en protokol til ændring af den dansk-malaysiske dobbeltbeskatningso­verenskomst fra 1970. Protokollen blev underskrevet den 3. december 2003, men den kan først endeligt tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov herom.

Den dansk-malaysiske dobbeltbeskatningsoverenskomst har især regler for, hvornår Danmark, henholdsvis Malaysia, kan beskatte forskellige former for indkomst, som en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælssta­ten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om hvordan dobbeltbeskatning undgås.

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten stammer fra 1970 og har flere bestemmelser, som ikke er tidssvarende eller som ikke er i dansk interesse.

Danmark og Malaysia underskrev i december 2003 en protokol om ændring af overenskomsten.

Protokollens vigtigste ændringer angår international skibs- og luftfart og metoden til ophævelse af dobbeltbeskatning.

Overenskomstens artikel om international skibs- og luftfart ændres, så et foretagendes indkomst ved denne virksomhed i fremtiden alene kan beskattes i den stat, hvor det er hjemmehørende.

Ændringen medfører, at Malaysia i fremtiden ikke kan beskatte et dansk rederi af indkomst ved, at dets skibe anløber malaysiske havne som led i international trafik. Det samme gælder for danske luftfartsforetagenders indkomst ved international luftfart til og fra Malaysia.

Overenskomstens artikel om metode til ophævelse af dobbeltbeskatning ændres, så den bedre svarer til Danmarks (og Malaysias) nuværende forhandlingspolitik.

Ændringen af metodebestemmelsen angår tilfælde, hvor en person eller et selskab, hjemmehørende her i landet, oppebærer malaysisk indkomst, som Malaysia også kan beskatte. Efter ændringen skal Danmark som hovedregel ophæve dobbeltbeskatning på den måde, at den danske skat af den malaysiske indkomst nedsættes med det beløb, der er betalt i malaysisk skat af denne indkomst.

Lovforslaget skønnes ikke at have væsentlige administrative konsekvenser. Dets økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser skønnes at være begrænsede.

Folketingets hjemmeside