Skatteministeriet
24. januar 2014

L126 (Folketingsåret 2004-05, 2. samling)

Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og tonnageskatteloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L126 (Folketingsåret 2004-05, 2. samling)

(Lukning af skattehul vedrørende fortjeneste ved afståelse og annullering af skibskontrakter og kontrakter på levering af aktiver omfattet af afskrivningsloven).

Lovforslaget var en uændret genfremsættelse af lovforslag nr. L 159 (1.
samling); der henvises til omtalen af dette under folketingsåret 2004-05 (1.
samling).
Parallelt til dette lovforslag fremsatte skatteministeren
lovforslag nr. L 125 (2. samling), som også gik ud på at lukke skattehuller i
forbindelse med fortjeneste opnået ved salg af skibskontrakter. Der henvises til
omtalen under L 125.

Folketingets hjemmeside