Skatteministeriet
24. januar 2014

L125 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling)

Forslag til lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L125 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling)

(Skatte- og afgiftsændringer som led i udmøntning af finanslovaftalen for 2005).

Loven indeholder følgende elementer: - Forhøjelse og omlægning af cigaretafgiften, så en pakke cigaretter (20 stk.) i gennemsnit stiger med 1,25 kr. - Skattefrihed for rygeafvænning. - Tillægsafgift på alkoholsodavand. - Lavere afgifter på øl og vin, således at en kasse øl bliver ca. 4,25 kr. billigere og en flaske vin ca. 85 øre billigere. - Lavere emballageafgift som følge af udvidelse af pant- og retursystemet.
Baggrund: Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at lovforslaget var en del af finanslovsaftalen for 2005 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, og at lovforslaget bl.a. havde til formål at begrænse grænsehandelen. Det fremgik af afsnittet om økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner i lovforslagets bemærkninger, at lovforslaget forventedes at få følgende provenumæssige konsekvenser: - Provenugevinst på 175 mio. kr. ved forhøjelse af cigaretafgiften. - Provenutab på 20 mio. kr. ved indførelse af skattefrihed for rygeafvænning. - Provenugevinst på 55 mio. kr. ved tillægsafgift på alkoholsodavand. - Provenutab på 230 mio. kr. ved sænkelse af afgifterne på øl og vin. - Provenutab på 25 mio. kr. ved lavere emballageafgift. Det fremgik også af bemærkningerne til lovforslaget, at de ekstra indtægter fra tillægsafgiften på alkoholsodavand skulle øremærkes til sundhedsfremmende foranstaltninger.

Lovforslaget vedtaget med 62 stemmer (V, DF og KF) mod 47 (S, SF, RV, EL og KD).

Folketingets hjemmeside