Skatteministeriet
27. januar 2014

L61 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag til lov om ændring af børnefamilieydelsesloven - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L61 (Folketingsåret 2003-04)

Regeringen foreslår på finanslovforslaget for 2004, at den årlige regulering af børnefamilieydelsen ændres til regulering efter udviklingen i forbrugerpriserne. Hidtil er børnefamilieydelsen blevet reguleret efter lønudviklingen. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslagene om at ændre reguleringen af SU og boligstøtte.

Der er på ingen måde tale om, at børnefamilieydelsen sættes ned. Eksempelvis vil modtagere af babyydelsen få 13.300 kr. i 2004 mod 12.900 kr. i 2003. Ændringen betyder i 2004 alene, at der udbetales 25 kr. mindre i kvartalet pr. barn end ved regulering efter den hidtidige metode.

Ændringen medfører en besparelse i størrelsesordenen 120 mio. kr. om året. Det er i finanslovforslaget forudsat, at besparelsen skal medgå til finansiering af nye initiativer på det sociale område.

Yderligere henvendelse: Konsulent Erik Jørgensen, 3392 4409

Folketingets hjemmeside