Skatteministeriet
27. januar 2014

L79 (Folketingsåret 2002-03)

Nedsættelse af afgiften af cigaretter, spiritus og mineralvand - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L79 (Folketingsåret 2002-03)

(Nedsættelse af afgiften af cigaretter, spiritus og mineralvand)

Som led i udmøntningen af dele af finanslovsaftalen for 2003 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti forslås det at nedsætte cigaretafgiften, spiritusafgiften og mineralvandsafgiften.

I forbindelse med bortfaldet af 24-timers reglen den 31. december 2003 er Danmark forpligtet til at afvikle de resterende rejsegodsrestriktioner for privates indførsel af tobak og spiritus således, at restriktionerne er helt væk ved udgangen af 2003.

De foreslåede afgiftsnedsættelser vil være tilstrækkelige til at forebygge, at grænsehandlen stiger efter ophævelsen af 24-timers reglen.

Det foreslås således, at en pakke cigaretter med 20 stk., der eksempelvis koster kr. 33,50 kr. falder til 29,50 kr., dvs. et prisfald på 4,00 kr. inkl. moms.

Det foreslås tillige, at spiritusafgiften nedsættes med 125 kr. for 100 vol. (ethanolstyrke) alkohol, svarende til 43,75 kr. inkl. moms pr. flaske med et indhold på 70 cl. og 40 pct. vol. alkohol.

Afslutningsvis foreslås det, at sodavandsafgiften nedsættes med 62,50 øre inkl. moms pr. liter. For en flaske sodavand på 1½ liter vil nedsættelsen svare til 94 øre.

Forslaget skønnes, at være i overensstemmelse med EU-retten.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. marts 2003, og har virkning fra den 1. oktober 2003.

For finansår 2003 vil lovforslaget medføre et provenutab på 555 mill. kr., heraf 330 mill. kr. af engangskarakter.

For finansår 2004 og frem, hvor 24-timers reglen er afskaffet, vil forslaget isoleret set medføre en provenugevinst på netto 65 mill. kr., idet der vindes 400 mill. kr. vedrørende spiritus og tabes 125 mill. kr. og 210 mill. kr. vedrørende cigaretter og mineralvand i forhold til, at lade satserne være uændrede.

Det skal dog bemærkes, at provenugevinsten ved satsnedsættelsen skal ses i lyset af, at ophævelsen af 24-timers reglen i sig selv giver et provenutab på 1,4 mia. kr., heraf 625 mill. kr. vedrørende spiritus og 775 mill. kr. vedrørende cigaretter. Med nedsættelserne begrænses provenutabet til 1.335 mill. kr.

Henvendelse: Sussie Suhr, tlf.: 33 92 47 95

Folketingets hjemmeside