Skatteministeriet
27. januar 2014

L228 (Folketingsåret 2002-03)

Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L228 (Folketingsåret 2002-03)

Resumé af Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (Fradrag for personbiler udstyret med elektronisk stabiliseringsprogram mv.)

Regeringen ønsker at fremme trafiksikkerheden ved at tilskynde til, at de tekniske muligheder for at øge trafiksikkerheden udnyttes i den danske bilpark.

Færdselsstyrelsen har netop afsluttet vurderingen af de nyeste former for sikkerhedsudstyr til personbiler: For det første de såkaldte ESP-systemer, det vil sige elektroniske stabiliseringsprogrammer, der kan bremse bilens hjul individuelt med henblik på at stabilisere bilen mv. og for det andet selealarmer, der husker folk på at benytte selerne.

Færdselsstyrelsens vurdering af de to former for trafiksikkerhedsfremmende udstyr var positiv.

Af hensyn til trafiksikkerheden finder regeringen, at dette udstyr snarest muligt bør udbredes.

Det foreslås derfor, at ESP-systemer i personbiler fremmes ved at nedsætte den afgiftspligtige værdi med 3.500 kr. i 2003, og at afgiften nedsættes med 100 kr. pr. selealarm for indtil 3 alarmer pr. personbil. Nedsættelsen af den afgiftspligtige værdi ved ESP-systemer svarer i 2003 til en afgiftsrabat på 6.300 kr., hvortil kommer op til 300 kr. for selealarmer eller maksimalt 6.600 kr. pr. personbil.

Fradragene foreslås at have virkning fra 1. juli 2003.

Fradragene foreslås givet midlertidigt i perioden frem til 2008. For ESP-systemerne foreslås fradraget i den afgiftspligtige værdi gradvist reduceret, da det forventes, at ESP-systemerne efterhånden vil blive standard i stadig flere biler.

Det samlede provenutab som en følge af fremrykningen af anvendelsen af ESP-systemer og selealarmer skønnes at være ca. 58 mio. kr. i 2003, 168 mio. kr. i 2004, 227 mio. kr. i 2005, 225 mio. kr. i 2006, 183 mio. kr. i 2007 og 126 mio. kr. i 2008.

Henvendelse: konsulent Thomas Larsen, tlf. 33924493

Folketingets hjemmeside