Skatteministeriet
27. januar 2014

L220 (Folketingsåret 2002-03)

Nedsættelse af registreringsafgiften ved ekstraordinære prisstigninger på personbiler - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L220 (Folketingsåret 2002-03)

Resumé afForslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv.

(Nedsættelse af registreringsafgiften ved ekstraordinære prisstigninger på personbiler)

Regeringen ønsker ikke, at ekstraordinært store stigninger i bilpriserne skal føre til øget skatteprovenu. Regeringen har derfor indgået en aftale med Dansk Folkeparti om, at statskassen ikke får øgede indtægter fra moms og registreringsafgift af personbiler, såfremt personbiler stiger mere end prisudviklingen under ét.

Bilkøberne bliver således friholdt for ekstraordinære stigninger i afgifterne som følge af ekstraordinære prisstigninger, men ikke fra øgede afgifter, der knytter sig til prisstigninger, der er på niveau med den generelle prisudvikling.

Den forslåede ordning er af generel karakter. Der er således ikke direkte sammenhæng mellem prisstigningen for en konkret bilmodel og reguleringen af afgiftssatsen. Bilkøberne vil derfor opleve, at afgiftsvirkningen er imødegået i et nøjagtigt forhold til de ekstraordinære prisstigninger for en gennemsnitlig bil.

Konkret sænkes de to afgiftssatser på henholdsvis 105 pct. og 180 pct. med 2 procentpoint for hvert procentpoint ekstraordinær stigning i nettopriserne for personbiler. For en gennemsnitsbil, som stiger ekstraordinært i pris svarende til den gennemsnitlige stigningstakt for alle biler, vil ét procentpoints ekstraordinær stigning medføre en registreringsafgift, der er ca. 2.000 kr. lavere, mens bilkøberen må betale den ordinære prisstigning, afgift af denne og den ekstraordinære merpris for selve bilen.

Sammenlignet med et finanspolitisk neutralt forløb medfører forslaget et provenutab på cirka 35 mill. kr. per pct. enhed ekstraordinær stigning i bilpriserne.

Der er ingen EU-retlige eller nogen nævneværdige miljømæssige konsekvenser af lovforslaget.

Lovforslaget træder i kraft 1. juni 2003.

Yderligere oplysninger: Fuldmægtig Joel Nielsen, tlf.: 3392 4510

Folketingets hjemmeside