Skatteministeriet
27. januar 2014

L111 (Folketingsåret 2002-03)

Forslag til Lov om ændring af tips- og lottoloven og klasselotteriloven mv - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L111 (Folketingsåret 2002-03)

væddeløbsloven (Medtagelse af hestevæddeløbssporten på fordelingsnøglen for tips- og lottomidler).

Formålet med lovforslaget er dels at afbøde virkningerne for hestevæddeløbssporten af, at garantiordningen med Dansk Tipstjeneste er udløbet og dermed medvirke til at fastholde en sport, der giver attraktive spilobjekter, dels at modvirke en udhuling af Tipstjenestens spillegrundlag gennem en modernisering af forbud mod formidling og markedsføring af ulovlige spil.

Disse formål er i overensstemmelse med et udbredt ønske blandt de organisationer, som i dag modtager tips- og lottomidler. Organisationerne har ønsket at bidrage økonomisk med midler til hestevæddeløbssporten gennem en omfordeling af tips- og lottomidlerne, således at der fortsat kan drives hestevæddeløbssport - men inden for en snævrere økonomisk ramme end da Tipstjenesten i 2000 købte aktiviteterne i hestevæddeløbssportens spilleselskab DanToto.

Regeringen har lyttet til organisationerne og foreslår, at hestevæddeløbssporten medtages i fordelingen af tips- og lottomidlerne.

For det første foreslås, at det overskud, der i dag dannes ved væddemål på hestevæddeløb, vil indgå i overskuddet i Tipstjenesten og blive udloddet sammen med de øvrige tips- og lottomidler. Den enkelte hestevæddeløbsbane beholder dog det overskud, der dannes ved totalisatorspil på denne bane.

For det andet foreslås, at hestevæddeløbssporten tilføres yderligere midler fra Tipstjenestens overskud. Disse midler foreslås finansieret dels ved en omfordeling inden for Kulturministeriets, Undervisningsministeriets og Miljøministeriets puljer, dels ved, at Færøerne ikke længere skal modtage midler fra Tipstjenestens overskud. I stedet vil overskuddet fra spillene på Færøerne gå direkte til øernes myndigheder, og der skal ikke betales dansk statsafgift af dette overskud.

For det tredje foreslås en ny model for beregning af udlodningen til Tipstjenestens overskudsmodtagere, således at de opnår større sikkerhed for det fremtidige udlodningsniveau.

For det fjerde foreslås at modernisere straffebestemmelserne vedrørende formidling og udbud af spil, således at der blandt andet også tages hensyn til udviklingen vedrørende udbud af ulovlige spil over internettet. Der er desuden forslag om at samle myndighedsopgaver i ToldSkat.

Lovforslaget skønnes at medføre et årligt provenutab for staten i størrelsesordenen 3 mill. kr.

Yderligere henvendelse: fuldmægtig Peter Bak, tlf. 3392 4507

Folketingets hjemmeside