Skatteministeriet
28. januar 2014

L191 (Folketingsåret 2001-02)

Forslag om tilskud til miljøvenlige lastbiler (EURO 3) - resumé

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L191 (Folketingsåret 2001-02)

Resumé af lov om ændring af lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler

(Ændring af 1. registreringsdato for tilskudsberettigede lastbiler)

Regeringen vil sikre,at tilskuddet til miljøvenlige lastbiler udbetales så hurtigt som muligt efter Europa-Kommissionens forventede godkendelse.

Det tilskud til miljøvenlige lastbiler som Folketinget med stort flertal vedtog med lov nr. 1302 af 15. december 2000 har ikke kunnet gennemføres i overensstemmelse EU-bestemmelserne og situationen har hidtil syntes fastlåst.

Inden for de seneste dage er det oplyst overfor Skatteministeriet, at der er en åbning på vej i sagen, men at denne åbning efter alt at dømme vil kræve en lovændring henset til hvilke miljøvenlige lastbiler,der kan modtage tilskuddet. Europa-Kommissionen har nemlig fundet, at tilskuddet kun må ydes i tilfælde, hvor det kan have fremmet anvendelsen af Euro 3 lastbiler.Datoen forventes at fremgå af et brev til regeringen fra Europa-Kommissionen,hvor en eventuel accept af den danske ordning gives.

Efter lovforslaget bliver det muligt at justere kriteriet for tilskud med hensyn til 1. registreringsdato for de miljøvenlige lastbiler.

Det bemærkes, at Dansk Transport og Logistik er indforstået med, at der sker den indskrænkning i modtagerkredsen,der er nødvendig for at bringe tilskuddet i overensstemmelse med EU-retten.

Hvis tilskuddet gives til lastbiler registreret efter primo november 2000, reduceres udgiften til tilskuddet med hen ved 10 mio. kr. til fra ca. 45 mio. kr. til ca. 35 mio. kr.

Folketingets hjemmeside