L 69 - Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven

(Nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v.)

Regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at reducere den høje danske registreringsafgiftssats for personbiler (inkl. autocampere) og motorcykler. Lovforslaget har til formål at udmønte en del af finanslovsaftalen for 2016.

Det foreslås derfor at ændre registreringsafgiftsloven, så afgiftssatsen på 180 pct. for disse køretøjer ændres til 150 pct.

Med afgiftsnedsættelsen bliver det i højere grad muligt at købe mere familievenlige og trafiksikre biler. For en mellemstor familiebil vil satsreduktionen indebære, at der skal betales ca. 10.000-20.000 kr. mindre i registreringsafgift. Den præcise afgiftsreduktion afhænger af den konkrete bilmodel.

En nedsættelse af registreringsafgiften skønnes samtidig at have positive effekter på arbejdsudbuddet.

En reduktion af registreringsafgiftssatsen fra 180 pct. til [150] pct. skønnes at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 350 mio. kr. i 2016 faldende til ca. 260 mio. kr. i 2019. Efter tilbageløb og adfærd skønnes det varige mindreprovenu til ca. [200] mio. kr. 

Det foreslås, at nedsættelsen af registreringsafgiften træder i kraft den 1. januar 2016 og tillægges tilbagevirkende kraft fra fremsættelsen af lovforslaget.

Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring med forkortet frist til den 27. november 2015. Da lovforslaget er en del af aftalen om finansloven for 2016, der er indgået den 19. november 2015, har det beklageligvis ikke været muligt at sende lovforslaget i høring inden fremsættelsen.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Stine Hindsgaul Hansen, tlf 7237 3468

Høring / Folketingets hjemmeside