L 17 - Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

(Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning)

En grundejer kan i dag risikere at skulle betale fuld grundskyld for en grund i op til ca. 2 år, selvom grunden er ramt af kystnedbrydning. Det er ikke rimeligt.

Det foreslås derfor, at kommunerne kan fritage en ejendom helt eller delvist for grundskyld, hvis grunden er ramt af kystnedbrydning.

Det vil ud fra omfanget af kystnedbrydningen på den pågældende grund være op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, om der skal ske hel eller delvis fritagelse for grundskyld. Herved sikres et fleksibelt regelsæt og en hurtig sagsbehandling.

Lovændringen skal have virkning fra den 1. januar 2015, dvs. med tilbagevirkende kraft til gunst for borgeren.

Lovforslaget skønnes at medføre et beskedent mindreprovenu samt begrænsede administrative konsekvenser for de kommuner, som vælger at give fritagelse for grundskyld.

Lovforslaget er en genfremsættelse af L 189 af 22. april 2015 fra Folketingsåret 2014/2015, 1. samling, om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning).

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Louise Bonnesen Bratås, tlf. 7237 1428

Høring / Folketingets hjemmeside