L 15 - Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre

(Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater, ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger m.v.)

Lovforslaget udmønter den aftale om ændring af spillelovgivningen, som den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 11. december 2014. Lovforslaget er en genfremsættelse af dele af L 173 af 25. marts 2015 fra Folketingsåret 2014/2015. Lovforslaget indeholder bl.a. følgende ændringer:

  • Ophævelse af muligheden for at få nedslag i afgiften for udlodninger til almennyttige foreninger med henblik på at stoppe svindel med udlodningerne. Midlerne vil i stedet blive tilført en midlertidig ordning, hvor de foreninger, der tidligere har modtaget midler, kan søge om tilskud.
  • Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater med henblik på at begrænse spilafhængighed. Samtidig hæves den nuværende indsatsgrænse på 0,50 kr. og gevinstgrænse på 300 kr. til henholdsvis 1 kr. og 600 kr. for gevinstgivende spilleautomater for at fastholde et attraktivt lovligt marked samt gøre det mere rentabelt at investere i nye og mere moderne spilleautomater. (Forhøjelsen sker ved en bekendtgørelsesændring).
  • En præcisering af, at almennyttige lotterier ikke kan afvikles som klasselotteri. Præciseringen skal afklare grænsedragningen mellem lotteri og klasselotteri ved at sikre, at klasselotteri kun udbydes af de tre klasselotteriselskaber Klasselotteriet, Varelotteriet og Landbrugslotteriet.
  • Lempelse af reglerne for pokerturneringer, idet det bl.a. bliver muligt at afholde flere turneringer, ranglisteturneringer mv.

Foruden udmøntningen af aftalen foreslås en flytning af en række gebyrer fra bekendtgørelser til loven, indførelse af et ansøgningsgebyr for tilladelse til udbud af almennyttigt lotteri og en ændring af gebyrstrukturen for tilsynet med landbaserede kasinoer på grund af en ændret tilsynsform. Endelig foreslås det, at tilladelsen til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater kan tilbagekaldes, hvis tilladelsesindehaveren groft eller gentagende gange ikke angiver gebyret.

Lovforslaget medfører et merprovenu fra ophævelsen af afgiftsnedslaget. I stedet tilføres en bevilling på 80 mio. kr. årligt på finansloven for perioden 2016 – 2017 til en midlertidig ordning, hvormed ophævelsen af afgiftsnedslaget er provenuneutralt.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Ingrid Hornshøj Jensen, tlf. 7237 3213

Høring / Folketingets hjemmeside