L 14 - Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil

(Justering af gebyrskalaen for væddemål og onlinekasino, månedsafregning for væddemål og onlinekasino m.v.)

Lovforslaget udmønter den aftale om justering af spillelovgivningen vedrørende væddemål og onlinekasino, som den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik den 11. december 2014. Lovforslaget er en genfremsættelse af dele af L 173 af 25. marts 2015 fra Folketingsåret 2014/2015. Lovforslaget indeholder følgende ændringer:

  • Forlængelse af afregningsperioden fra uge til måned for væddemål og onlinekasino.
  • Ændring af gebyrerne for betaling af Spillemyndighedens tilsyn, således at gebyrerne bliver mere proportionale i forhold til spiludbydernes omsætning.
  • Indsendelse af årsredegørelse til Spillemyndigheden i stedet for en offentliggørelse af årsredegørelserne.

Foruden udmøntningen af aftalen foreslås et reduceret ansøgningsgebyr i forbindelse med ansøgning om fornyelse af en eksisterende tilladelse til væddemål og/eller onlinekasino. 

Lovforslaget skønnes at have et varigt mindreprovenu på ca. 5 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. 

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Ingrid Hornshøj Jensen, tlf. 7237 3213

Høring / Folketingets hjemmeside