L34 (Folketingsåret 2011-12)

Forslag til lov om ændring af brændstof­forbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af ledningsført vand og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. - resumé

(Regulering af de løbende bilafgifter og andre afgifter m.v.)

Folketinget har den 21. december 2011 vedtaget L 34. Forslaget er en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten.

Siden 2002 er en række afgifter blevet fastholdt på det samme kronebeløb.

Det foreslås derfor at indføre en kompenserende indeksering af satserne i brændstofforbrugsafgiftsloven, forbrugsafgiftsloven, vandafgiftsloven og vægtafgiftsloven med henholdsvis 4,6 pct. i 2012 og 4,35 pct. i 2013. 

Udviklingen indenfor brugen af elektriske glødelamper har medført, at den nuværende afgiftsdifferentiering ikke længere er hensigtsmæssig. Med forslaget forenkles reglerne for betaling af afgift af elektriske glødelamper, og det foreslås, at der fastsættes én afgiftssats uanset længden af glødelampen.

Desuden foreslås en omlægning af drikkevandsafgiften i vandforsyningsloven til et bidrag i lov om afgift af ledningsført vand. I dag opkræves der via drikkevandsafgiften et bidrag, der har til formål bl.a. at finansiere opgaverne med kortlægning af grundvandet. Denne finansiering via drikkevandsafgiften planlægges ophævet, og i stedet indføres et bidrag til drikkevandsbeskyttelse på 67 øre pr. m3 i lov om afgift af ledningsført vand frem til 2017.

Med reguleringerne opnås et merprovenu på 360 mio. kr. i 2012 og 720 mio. kr. i 2013. Provenuet fra omlægningen af vandafgiften på 185 mio. kr. øremærkes til samme formål som drikkevandsafgiften.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Lovforslaget blev vedtaget med stemmer fra Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti stemte imod.

Lov nr. 1384 af 28. december 2011 om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af ledningsført vand, lov om vægtafgift af motor-køretøjer m.v., lov om vandforsyning m.v. og miljømålsloven) (Regulering af de løbende bilafgifter og andre afgifter m.v.) træder i kraft den 1. januar 2012.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Ingrid Hornshøj Jensen tlf. 7237 3213

Høring / Folketingets hjemmeside