L23 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven - resumé

(Skattefrihed for soldaterlegater)

Folketinget har i dag enstemmigt valgt at vedtage skatteminister Kristian Jensens (V) forslag om skattefrihed for soldaterlegater.

Det vedtagne lovforslag indfører skattefrihed for legater uddelt til støtte for danske soldater og civilt ansatte i internationale missioner med virkning allerede for indkomståret 2009.

Regeringen har fundet det rimeligt, at disse legater fritages for beskatning, da der er tale om legater, som støtter soldater og civilt ansatte eller de pårørende, efter de er bragt i en svær situation som følge af en påskønnelsesværdig indsats i dansk tjeneste til gavn for Danmarks sikkerhed.

Der er tale om legater, som har til formål at yde humanitær bistand til danske soldater og civilt ansatte personer, der er udsendt på tjeneste af den danske stat på internationale militære missioner til f.eks. Afghanistan og Irak, og som under eller som følge af disse ophold får fysiske eller psykiske skader.

Skattefriheden vil desuden omfatte legater, der ydes som støtte til pårørende, når den udsendte enten er omkommet under mission i udlandet, eller den udsendte er blevet fysisk eller psykisk skadet, og har brug for særlig støtte fra sine nærmeste.

Det vedtagne lovforslag indeholder tillige en forhøjelse af det skattefrie grundbeløb fra14.500 kr. (2010-niveau) til 25.000 kr. for gave- og legatbeløb, der er ydet fra blandt andet offentlige midler og kulturelle fonde, når gaven eller legatet udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjeneste. Hermed tilgodeses i særdeleshed personer, der har ydet en anerkendelsesværdig indsats. Denne del af loven vil få virkning fra 1. januar 2010.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Christina Faurby Birck, tlf. 3392 4428

Høring / Folketingets hjemmeside