L157 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til lov om ændring af personskatteloven - resumé

(Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Kommunernes budgetlægning for 2008 har resulteret i en samlet stigning i det kommunale skatteprovenu på ca. 2,2 mia. kr., hvilket er ca. 1,4 mia. kr. højere end den skattejustering på 750 mio. kr., der indgik i aftalen om kommunernes økonomi for 2008 af 10. juni 2007 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) har på denne baggrund som led i aftalen om Finansloven for 2008 opnået enighed med Dansk Folkeparti og Ny Alliance om at gennemføre en modgående stats­finansieret nedsættelse af bundskatten for at kompensere borgerne for det højere kommunale skatteniveau fra 2008 og dermed sikre, at skattestoppet overholdes.

Når der tages hensyn til kommunernes uudnyttede mulighed for ændret skat på 250 mio. kr. i forbindelse med skatteudskrivningen i 2007, er der tale om, at borgerne skal kompenseres for kommunale skattestigninger på knap 2 mia. kr.

Dette indebærer, at bundskatten skal reduceres med 0,22 pct.point fra 5,48 til 5,26 pct. svarende til skattenedsættelse med ca. 1,95 mia. kr. årligt.

I lyset af, at forskudsopgørelserne og skattekortene for 2008 er udsendt, foreslås det, at bundskatten i 2008 fastholdes uændret på 5,48 pct., mens der gives dobbelt kompensation i 2009.

I 2009 sænkes bundskatten således med 2*0,22 pct.point = 0,44 pct.point fra 5,48 pct. til 5,04 pct., således at denne nedsættelse også kompenserer for højere kommuneskat i 2008. Fra 2010 og frem sænkes bundskatten med 0,22 pct.point til 5,26 pct.

Lovforslaget medfører et umiddelbart provenutab for staten på ca. 3,9 mia. kr. i 2009 og ca. 1,95 mia. kr. årligt fra og med 2010. (2008-niveau).

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Anne Nørgaard Simonsen, tlf. 3392 4792 og Chefkonsulent Hans Mølgaard Christensen, tlf. 3392 4470

Folketingets hjemmeside