L217 (Folketingsåret 2006-07)

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

(Omlægning af bilbeskatningen for at mindske CO2-udledningen m.v).

Med dette lovforslag udmøntes regeringsgrundlaget for så vidt angår en provenuneutral og miljøfremmende omlægning af den samlede bilbeskatning. Forslaget består overordnet af fem dele: 

 • En omlægning af varebilbeskatningen.
 • En omlægning og styrkelse af sikkerhedsfradragene.
 • Indførelse af et fradrag eller et tillæg i registreringsafgiften for personbiler og varebiler afhængig af bilens brændstofforbrug.
 • En forhøjelse af skalaknækket for personbiler og motorcykler.
 • En stramning af reglerne for autocampere.

Forslaget skønnes samlet set at reducere emissionerne fra varebiler og personbiler med ca. 175.000 tons CO årligt på sigt, dvs. når hele bilparken er blevet udskiftet, svarende til 2 procent.

Omlægning af varebilbeskatningen

Forslaget har til formål at reducere incitamentet til at anskaffe en varebil frem for en personbil og ligeledes at reducere de afgiftsmæssige incitamenter til at anskaffe en større varebil frem for en mindre og mere brændstoføkonomisk varebil. Det foreslås, at 95 procent satsen for små varebiler reduceres til 50 procent. For varebiler over 2,0 tons forøges satsen fra 30 til 50 procent, bortset fra varebiler over 2,5 tons som fra fabrikken er enten åbne eller uden sideruder bag førersædet (f.eks. kassevogne og pick-up'er). Afgiftsloftet på 56.800 kr. for biler over 3 tons, bortfalder bortset fra f.eks. kassevogne og pick-up'er

Endelig forhøjes tillægsafgiften for privat anvendelse for nye varebiler under 2 tons totalvægt fra 900 kr. til 5.040 kr. for nye varebiler, og for varebiler over 3,0 tons totalvægt forhøjes tillægsafgiften fra 5.040 kr. til 15.000 kr. 

 • Afskaffelse af nuværende fradrag for airbags nr. 1 og 2.
 • Indførelse af fradrag for airbags nr. 5 og 6.
 • ESP-fradrag for personbiler og varebiler på 2.500 kr. uden aftrapning.
 • Forhøjelse af fradrag for selealarmer fra 100 kr. til 200 kr. pr. stk.
 • Afskaffelse af fradrag for indvendigt justerbart sidespejl og højt monteret stoplygte i varebiler.
 • Indførelse af fradrag for biler med mindst 5 stjerner efter EuroNCAP test for bilens sikkerhed ved kollision.
 • Reduktion af det nuværende abs-fradrag for biler fra 4.165 kr. til 3.750 kr.

Fradrag eller tillæg i registreringsafgiften for personbiler og varebiler afhængig af bilens brændstofforbrug

Hensigten med forslaget er at give bilkøbere et økonomisk incitament til at vælge en bil med lavt brændstofforbrug. Der indføres et fradrag i registreringsafgiften for både personbiler og varebiler på 4.000 kr. pr. km/liter, bilen kører mere end 16 km/liter for benzinbiler og 18 km/liter for dieselbiler. Samtidig indføres der et tillæg til registreringsafgiften på 1.000 kr. pr. km/liter, bilen kører mindre end 16 km/liter for benzinbiler og 18 km/liter for dieselbiler. Endvidere afskaffes de nuværende nedslag i registreringsafgiften for særligt brændstoføkonomiske biler.

Forhøjelse af skalaknækket

Hensigten med forslaget at nedsætte registreringsafgiften for især typiske familiebiler. 

Det foreslås, at reducere registreringsafgiften for nye personbiler via en forhøjelse af skalaknækket mellem 105 og 180 procents afgift fra 65.900 kr. til 74.000 kr. Knækforhøjelsen svarer til en afgiftslempelse på hen ved 6.100 kr. pr. bil. Registreringsafgiften af nye motorcykler lempes tilsvarende. For motorcykler udmøntes hele lempelsen ved en forhøjelse af knækket mellem 105 og 180 pct.

Stramning for autocampere

Det foreslås, at hovedreglen for registreringsafgift af campingbiler bliver, at der for campingbiler betales registreringsafgift som for almindelige personbiler, men at værdigrundlaget er uden udgiften til campingindretningen.

Baggrunden for forslaget er, at det har vist sig, at den hidtidige bestemmelse er blevet udnyttet på en uhensigtsmæssig måde, idet almindelige større personbiler - oftest af MPV-type - ombygges til campingbiler, hvorved afgiften reduceres væsentligt, uanset at bilen er tænkt at fungere som personbil.

Ikrafttrædelse og virkning

Lovforslaget træder i kraft den 15. juni 2007. Ændringerne i registreringsafgiftsloven har virkning fra fremsættelsen. Ændringer i vægtafgiftsloven får virkning fra den første almindelige afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. juni 2007 og derefter.

Provenumæssige konsekvenser

Forslaget skønnes samlet set at være provenuneutralt.

Høring / Folketingets hjemmeside