L77 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven - resumé

(Afskaffelse af hensættelsesafgiften)

Loven indeholder en afskaffelse af den særlige hensættelsesafgift, som betales af pengeinstitutter m.v.

Der blev pr. 1. januar 2005 indført ændrede regnskabsprincipper for værdiansættelse af udlån. Ændringen vil medføre, at penge- og realkreditinstitutterne m.v. ekstraordinært skal betale mere i selskabsskat. For at sikre en overholdelse af skattestoppet - i overensstemmelse med de retningslinier, som regeringen har fastlagt - skal dette merprovenu neutraliseres. Dette sker ved en afskaffelse af den særlige hensættelsesafgift. Herved sker der en direkte kompensation af penge- og realkreditinstitutterne m.v. 

Penge- og realkreditinstitutter skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fratrække de regnskabsmæssige nedskrivninger på udlån. Herudover kan finansieringsselskaber under visse betingelser vælge at anvende reglerne. Disse særlige fradagsregler har som konsekvens, at der sker en fremrykning af fradragstidspunktet. Penge- og realkreditinstitutterne m.v. opnår dermed en rentefordel. Halvdelen af rentefordelen inddrages dog igen via betaling af den særlig hensættelsesafgift. 

Ændringen af regnskabsprincipperne for værdiansættelse af udlån betyder, at værdiansættelsen skal ske ud fra et neutralitetsprincip mod tidligere ud fra et forsigtighedskrav. Ændringen af værdiansættelsesprincip betyder, at penge- og realkreditinstitutterne m.v. ekstraordinært skal tilbageføre foretagne nedskrivninger på udlån. Denne ekstraordinære nedsættelse af niveauet for de regnskabsmæssige nedskrivninger på udlån vil medføre et lavere skattefradrag og dermed en højere selskabsskat.

Afskaffelsen af hensættelsesafgiften skønnes ved det nuværende renteniveau på 3,5 pct. p.a. at medføre et provenutab i afgiftsåret 2006 på hensættelsesafgiften på ca. 125 mio. kr. og et merprovenu i indkomståret 2006 på selskabsskatten på 35 mio. kr., og dermed et samlet provenutab på ca. 90 mio. kr. Provenutabet i de nærmest kommende år skønnes i omtrent samme størrelsesorden.

Afskaffelse af hensættelsesafgiften sker med virkning fra og med afgiftsåret 2006.

Loven er vedtaget med stemmer fra V, KF og DF.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Margrete Kiil, tlf.: 3392 4516

Høring / Folketingets hjemmeside