L238 (Folketingsåret 2003-04)

Resumé - Lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat - resumé

I forbindelse med aftalerne om Vandmiljøplan III (VMP III) indgik regeringen (Det Konservative Folkeparti og Venstre) en aftale med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om indførelse af en afgift på mineralsk fosfor som tilsættes foderblandinger.

En afgift på mineralsk fosfor vil medvirke til en reduktion af landbrugets overskud af fosfor.

Der foreslås hermed en afgift på mineralsk fosfor, som tilsættes foderblandinger. Mineralsk fosfor tilsættes foderblandinger, hvor der ikke er tilstrækkeligt med tilgængeligt fosfor. En afgift skal øge incitamentet til øget anvendelse af fytase (enzym, som fremmer tilgængeligheden af den naturligt forekommende fosfor), øge incitamentet til anvendelse af mineralsk fosfor og foderblandinger med en højere tilgængelighed samt øge incitamentet til en mere præcis fodring med fosfor (forsikringsfodring).

Afgiften udgør 4 kr./kg mineralsk fosfor. Provenuet fra en afgift på mineralsk fosfor tilbageføres ved en reduktion af den amtskommunale grundskyld for landbrug, gartnerier, planteskoler samt frugtplantager.

Forslaget skønnes i øvrigt at være i overensstemmelse med EU-retten, men skal godkendes i forhold til EU-statsstøtteregler. Loven forventes at træde i kraft 1. januar 2005.

Kontakt: Specialkonsulent Anne Kirstine Villumsen Krog, telefon 33 92 44 16 Chefkonsulent Jens Holger Helbo Hansen, telefon 33 92 44 90

Folketingets hjemmeside