L16 (Folketingsåret 2002-03)

Undgåelse af dobbeltbeskatning i DBO-aftale mellem Danmark og Hongkong - resumé

Resumé af Forslag til lov om dansk tiltrædelse af artikel 10 (undgåelse af dobbeltbeskatning) i luftfartsoverenskomst af 14. maj 2000 mellem Danmark og Hongkong

Formålet med lovforslaget er at bemyndige regeringen til at tiltræde bestemmelserne om undgåelse af dobbeltbeskatning i den luftfartsaftale, som den 14. maj 2000 blev indgået mellem Danmark og Hongkong. Denne aftale indeholder dels en række bestemmelser på det luftfartspolitiske område, dels en bestemmelse om undgåelse af dobbeltbeskatning.

Regeringen kan tiltræde den luftfartspolitiske del af aftalen uden særskilt lovgivning. Derimod kan bestemmelserne om undgåelse af dobbeltbeskatning kun tiltrædes, når Folketinget har vedtaget en lov, der bemyndiger regeringen til dette. Herved adskiller skattebestemmelser i en luftfartsaftale sig ikke fra de generelle dobbeltbeskatningsaftaler, som Danmark indgår.

Bestemmelserne om undgåelse af dobbeltbeskatning i luftfartsaftalen svarer i deres indhold til bestemmelserne om beskatning af indkomst fra luftfart i de generelle dobbeltbeskatningsaftaler.

Der forhandles i øjeblikket med Hongkong om indgåelse af en generel dobbeltbeskatningsaftale. Når en sådan indgås, vil luftfartsaftalens skattebestemmelser ophøre med at have virkning.

Lovforslaget skønnes at have meget beskeden provenuvirkning.

Konsulent Erik Jørgensen, tlf. 3392 4409

Folketingets hjemmeside