B39 (Folketingsåret 2001-02)

Beslutningsforslag om klarere regler for afgrænsningen af sort arbejde

Resumé af Beslutningsforslag nr. B 39 om klarere regler for afgrænsningen af sort arbejde

Medlemmer af Det Radikale Venstre har fremsat beslutningsforslag B 39, som opfordrer regeringen til i indeværende folketingssamling at fremsætte lovforslag og foretage fornødne administrative ændringer, således at der sker en klarere afgrænsning af, hvad der er sort arbejde, som skal beskattes, og hvad der er almindelige vennetjenester eller eget arbejde, som ikke skal beskattes.

Det foreslås bl.a., at værdien af eget arbejde i alle tilfælde gøres skattefrit.

For værdien af eget arbejde er hovedreglen, at der ikke skal ske beskatning. Fra denne hovedregel er der dog i praksis gjort en væsentlig undtagelse, idet der i dag er en særregel inden for byggebranchen, hvor der sker beskatning af værdien af eget arbejde samt eventuelt mestersalær. Reglen gælder ikke for ufaglærte, lærlinge og andre, f.eks. advokater, revisorer mv.

Regeringen finder, at denne beskatningspraksis kan forekomme noget urimelig, bl.a. fordi beskatningen udelukkende gennemføres over for enkelte grupper af skatteydere. Skatteministeriets embedsmænd er derfor blevet bedt om med kritiske øjne at gennemgå regler og praksis med hensyn til moms og skat af værdien af eget arbejde herunder forbrug af egne varer og produkter m.v., også for andre erhvervsgrupper med henblik på et eventuelt lovgivningsinitiativ på området.

Regeringen ser til gengæld ingen grund til at lovgive om, hvad der er sort arbejde, og hvad der er almindelige vennetjenester. Det er der næppe ret mange, der er i tvivl om. Vennetjenester, som man giver som et udslag af hjælpsomhed til familie, venner og naboer, skal selvfølgelig ikke beskattes. Dette både er og vil fortsat være gældende praksis.

Regeringen kan ikke støtte beslutningsforslaget.