Skatteministeriet
28. januar 2020

Supplerende høring

Supplerende høring – forslag til ændring af momsloven (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Supplerende høring

Forslaget til ændring af momsreglerne har været i høring med frist den 10. januar 2020. Forslaget er blevet justeret i løbet af høringsperioden bl.a. for så vidt angår den forenk- lede ordning for angivelse og betaling af importmoms, når IOSS ikke anvendes.

Hensigten med justeringen er at sikre, at den ordning, som postvæsenet og nogle kurerer anvender i dag til angivelse og betaling af importmoms for forsendelser med værdi over 80 kr. til danske forbrugere, i videst muligt omfang kan opretholdes. Den væsentligste år- sag til justeringerne er, at det har vist sig, at postvæsenet og kurerer i dag ikke anvender helt samme ordning. Skatteministeriet vurderer, at forskellen i ordningerne i vid udstræk- ning vil kunne opretholdes med det justerede forslag.

I vedlagte ”Supplerende høring” er de relevante afsnit af lovforslaget gengivet med den nu justerede tekst. Desuden er den version af lovforslaget, der var i høring, vedlagt.

Eventuelle bemærkninger til det justerede forslag bedes indsendt til llj@skm.dk senest tirsdag den 11. februar 2020.

Yderligere henvendelse Lone Lau-Jensen, tlf. 7237 3286

Høring