Skatteministeriet
6. februar 2020

Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven

(Ligestilling af kakaodrikke med kakaomælk m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven

Det er en prioritet for regeringen, at skattelovgivningen er hensigtsmæssig og sikrer lige konkurrencevilkår, ligesom regeringen har et ønske om, at lovgivningen følger med ud- viklingen i samfundet, f.eks. når der kommer nye produkter på markedet, som kan bidrage til den grønne omstilling. Med dette lovforslag sikres, at chokoladeafgiftsloven ikke indebærer en uhensigtsmæssig afgiftsmæssig forskelshandling mellem kakaomælk og andre kakaodrikke m.v., som ikke indeholder mælk.

Det foreslås at udvide den lempelige beskatning i chokoladeafgiftsloven af henholdsvis kakao- og chokolademælk til at omfatte alle færdigfremstillede kakaodrikke. Udvidelsen omfatter også andre kakaoholdige mælkeprodukter, således at lignende kakaoprodukter også ligestilles, uanset om de pågældende produkter indeholder mælk eller ej.

Lovforslaget skønnes ikke at indebære nævneværdige økonomiske konsekvenser.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2020, men at loven har virkning fra og med den 1. september 2016, således at de berørte virksomheder ikke bliver mødt med en eventuel efteropkrævning af chokoladeafgift iht. gældende regler.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Malte Normann Lyshøj, tlf. 7237 2066

Høring