Skatteministeriet
20. december 2019

L 97 - Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v.

(tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love (Indeksering af de faste tinglysningsafgifter og en række miljøafgifter og genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 97 - Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v.

Lovforslaget udmønter de dele af finanslovsaftalen for 2020, indgået den 2. december 2019 mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet, der vedrører indeksering af de faste tinglysningsafgifter og en række miljøafgifter samt genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.

Aftaleparterne prioriterer centrale kernevelfærdsområder, uddannelse og den grønne omstilling, og sikrer også finansieringen. Det betyder eksempelvis, at der kan ansættes 1.000 flere sygeplejersker, at regeringen kan indføre minimumsnormeringer, styrke indsatsen for personer, som lever med psykiske lidelser og investere i uddannelse. Derudover er det en meget grøn finanslov, som er første skridt mod at sikre en bæredygtig fremtid for de kommende generationer.

Partierne bag finanslovsaftalen har valgt at prioritere en finansiering gennem bl.a. miljømæssigt hensigtsmæssige afgiftsreguleringer, så afgifterne i højere grad end i dag tilskynder til den grønne omstilling. Lovforslaget indeholder to ændringer, der ud fra ovennævnte hensyn bidrager til finansieringen af den styrkelse af velfærden, som finanslovsaftalen medfører.

Det foreslås at indeksere de pågældende afgifter ved to satsforhøjelser i perioden 2020-2025. Den foreslåede indeksering omfatter en forhøjelse af afgifterne på råstoffer og tinglysning i 2020 og 2023 og en forhøjelse af afgifterne på emballager, bekæmpelsesmidler og spildevand i 2021 og 2024. Det foreslås, at afgiftssatserne forhøjes med 5,5 procent pr. gang. Dette svarer til en forhøjelse på 1,8 pct. årligt.

Det foreslås herudover at genindføre registreringsafgiften på luftfartøjer fra og med den 1. januar 2021. Registreringsafgiften på luftfartøjer blev afskaffet som en del af finansloven for 2019. Det foreslås, at der indføres en afgift for registrering af ejerettigheder over fly på 0,1 pct. af flyets værdi, og en afgift for registrering af panterettigheder i fly på 0,1 pct. af pantets værdi. For registrering af pant i fly, der vejer under 5.700 kg, eller som er registreret godkendt til højst 10 passagerer, er afgiften på 1,5 pct. af pantets værdi.

Lovforslaget skønnes at indebære et samlet merprovenu på ca. 300 mio. kr. i 2025 efter tilbageløb og adfærd.

Det foreslås, at loven for så vidt angår første indeksering træder i kraft den 1. marts 2020, mens genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v. træder i kraft den 1. januar 2021.

Yderligere henvendelse: Elisabeth Carstensen, tlf. 7237 0188

Høring / Folketingets hjemmeside