Skatteministeriet
5. december 2019

L 90 - Forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven

(Annullering af stigning i registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 samt lavere beskatning af eldrevne biler og pluginhybridbiler, der anvendes som fri bil)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 90 - Forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven

Lovforslaget udmønter de dele af finanslovsaftalen for 2020, der vedrører udbredelsen af grønne biler.

Aftaleparterne ønsker, at en større andel af bilerne på vejene er grønne biler, så de grønne biler kan bidrage positivt til den grønne omstilling. Med lovforslaget bliver det billigere at købe og anvende eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler både til privatbrug og som firmabil, hvormed miljø- og klimavenlige biler bliver et økonomisk mere attraktivt alternativ til benzin- og dieselbiler.

Det foreslås derfor, at den planlagte stigning af registreringsafgiften for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler fra den 1. januar 2020 annulleres, og i stedet videreføres de i 2019 gældende satser for registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020.

Derudover foreslås det, at der indføres et fradrag i beskatningsgrundlaget for grønne firmabiler (elbiler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler) på 40.000 kr. fra den 1. april til den 31. december 2020.

Begge initiativer vurderes at kunne bidrage til, at en større andel af bilerne på vejene er grønne biler.

De foreslåede ændringer skønnes i alt at medføre et mindreprovenu på 125 mio. kr. i 2020 efter tilbageløb og adfærd.

Det foreslås, at ændringerne i registreringsafgiftsloven træder i kraft den 1. februar 2020 med virkning fra den 1. januar 2020. Det foreslås, at ændringerne i ligningsloven får virkning fra den 1. april 2020.

Lovforslaget afviger fra de fælles ikrafttrædelsesdatoer, hvilket er nødvendigt for at minimere de administrative og markedsmæssige konsekvenser af, at dele af loven foreslås at få tilbagevirkende kraft.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Ane Dahlerup, tlf. 7237 0778

Høring