Skatteministeriet
20. november 2019

L 75 - Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven mv

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 75 - Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven mv

Regeringen ønsker at fremme den grønne omstilling ved blandt andet at understøtte, at der genanvendes mere plastik og forbruges mindre, da alt for meget plastik havner i natu- ren. Afgifter på plastik kan være et godt middel – blandt flere – til at nå disse mål, fordi afgifter kan hjælpe til at sikre, at varens pris afspejler skadesomkostningerne for sundhed og miljø. Med dette lovforslag tages et skridt i retning af at nedbringe mængden af bære- poser og engangsservice og i sidste ende affald og derved bidrage til den grønne omstil- ling.

Derudover ønsker regeringen at forbedre folkesundheden. Alt for mange dør af rygning. Særligt har regeringen et ønske om at styrke indsatsen over for børn og unges rygning. Et af disse initiativer er at forhøje tobaksafgiften, da erfaring viser, at prisen har en afgørende betydning for, om særligt børn og unge begynder at ryge. Med dette lovforslag tages et konkret skridt i retning af at mindske antallet af rygere, herunder særligt at holde børn og unge fra at begynde med at ryge.

Med lovforslaget foreslås at fordoble emballageafgiften på bæreposer af papir og plast samt engangsservice. Afgiftsforhøjelserne skal være med til at mindske mængden af affald og nedbringe plastikforbruget.

Herudover foreslås det, at afgifterne på tobak forhøjes. Afgiftsforhøjelserne er et af flere elementer i regeringens tobaksudspil for at reducere antallet af rygere. Forslaget indebærer en forhøjelse af afgifterne af to omgange, første gang 1. april 2020 og anden gang 1. ja- nuar 2021. Ved lovforslaget forhøjes samtlige tobaksafgifter, dvs. afgiften på cigaretter, groft- og fintskåret røgtobak, cigarer, cerutter, cigarillos og røgfri tobak som fx snus.

Med afgiftsforhøjelserne stiger prisen på en pakke med 20 stk. cigaretter med samlet set 10 kr. Afgifterne på de øvrige tobaksprodukter forhøjes forholdsmæssigt.

Der er indsat en værnsregel, som skal begrænse virksomhedernes mulighed for lagerop- bygning af tobak med gammel afgift, fra fremsættelse af lovforslaget frem til den enkelte afgiftsforhøjelse. Lageropbygning hos virksomhederne forskyder effekten af lovforslaget

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Alexandra Schoustrup Schuppli, tlf. 7237 0727

Høring / Folketingets hjemmeside