Skatteministeriet
21. november 2019

L 73 - Forslag til lov om ændring af lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

(Fastholdelse af beskatningen af fri telefon og internet m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 73 - Forslag til lov om ændring af lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Med lovforslaget foreslås at fastholde beskatningen af fri telefon og internet m.v. Herved fastholdes også det skatteretlige udgangspunkt om, at aflønning beskattes ens, uanset om aflønningen sker kontant eller på anden vis, f.eks. i form af fri telefon. Teknisk gennemføres ændringen ved, at den tidligere lovgivning om afskaffelse af beskatningen af fri telefon, ophæves fra og med den 1. januar 2020.

Forslaget indebærer en uændret videreførelse af gældende regler, som erhvervslivet allerede administrerer efter.

Forslaget skønnes at vedrøre godt ½ mio. personer, der efter gældende regler vil blive skattefritaget for fri telefon fra og med 2020.

Fastholdelsen af beskatningen skønnes at medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 620 mio. kr. årligt fra og med 2020. Efter tilbageløb og adfærd skønnes et merprovenu på ca. 570 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 800 mio. kr. i 2027. Den varige virkning skønnes til et mindreprovenu på ca. 790 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd.

Folketingets hjemmeside