Skatteministeriet
21. november 2019

L 71 - Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven mv

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderinger ejendomsavancebeskatningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven(Fastsættelse af grund- og ejendomsværdier, afgrænsning af afledt virkning af klage- og retssager, afledt skattemæssig virkning ved ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger, samtidighed for ejendomsværdiskat og grundskyld samt andre tilpasninger på vurderingsområdet m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 71 - Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven mv

Den 18. november 2016 indgik den daværende regering (V), S, DF, LA, RV og KF forlig om et nyt ejendomsvurderingssystem. Som udmøntning heraf er der indført en ny ejendomsvurderingslov ved lov nr. 654 af 8. juni 2017, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

For at sikre et robust ejendomsvurderingssystem, samt at administrationen klart afspejler lovgivningen vedrørende de nye ejendomsvurderinger, er der behov for en række justeringer og præciseringer af ejendomsvurderingsloven m.v. forud for udsendelsen af de første nye ejendomsvurderinger i 2. halvår 2020.

Lovforslaget udmønter desuden politisk forståelse fra november 2019 mellem regeringen (S), V, RV, KF og LA [samt X] om en ”Løsning af 0-skattesagerne”, så boligejere i sagskomplekset, der har betalt for lidt i ejendomsværdiskat, kan efteropkræves for de seneste tre år.

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer:

Ensartede vurderinger

 • Justering af vurderingsnormen for grundværdien for ejerlejligheder i etageejendomme.
 • Håndtering af moms på ejendoms- og grundværdier.

Fortolkning af anvendelsesmuligheder ved grundværdiansættelse

 • Fastsættelse af anvendelsesmuligheder for ejendomme med et uklart plangrundlag.
 • Fordeling af grundværdien for etageejendomme med blandet benyttelse.
 • Overgangsregel for ejerboliger i områder med blandet benyttelse.
 • Præcisering af, at der skal tages hensyn til kommunalt påtegnede byggeretsservitutter.

Solidt administrationsgrundlag

 • Skatteforvaltningens oplysningspligt ved deklaration og afgørelse om vurderinger.
 • Bagatelgrænse for manuelle tillæg og nedslag.
 • Justeringer vedr. tilbagebetalingsordningen.
 • Afgrænsning af den afledte virkning af klage- og retssager i forbindelse med fastsættelsen af efterfølgende grundværdier.
 • Udmøntning af politisk forståelse om ”Løsning af 0-skattesagerne”.

Det foreslås herudover at indføre samtidighed mellem beskatningsgrundlagene for ejendomsværdiskat og grundskyld.

Yderligere henvendelse: Martin Vangsøe Olsen, tlf. 7237 3987, Christoffer Marquardt Pahle, tlf. 7237 0995, Sebastian Breth Arnberg, tlf. 7237 4610, og Anders P. Gleerup, tlf. 7237 3541.

Høring / Folketingets hjemmeside