Skatteministeriet
21. november 2019

L 70 - Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pensi-on m.v. for ministre

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 70 - Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pensi-on m.v. for ministre

Det foreslås, at den midlertidige nedsættelse af ministervederlaget med 5 pct. forlænges til og med den 31. december 2020.

Den foreslåede forlængelse af den midlertidige nedsættelse af ministervederlaget er begrundet i, at Folketingets partier skal drøfte rammerne for politikeres vederlags- og pensionsforhold.

Forslaget har karakter af en skærpelse i forhold til den nuværende ordning, idet den midlertidige nedsættelse af ministervederlaget vil blive opretholdt i yderligere 1 år.

Det vurderes, at forslaget ikke har økonomiske og administrative konsekvenser af betydning for det offentlige. Med en uændret regeringssammensætning medfører lovforslaget en mindreudgift på ca. 1,4 mio. kr. (1. april 2019-niveau) i 2020. 

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. januar 2020.

Folketingets hjemmeside