Skatteministeriet
14. oktober 2019

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven

(Fastsættelse af grund- og ejendomsværdier, afgrænsning af afledt virkning af klage- og retssager og andre tilpasninger på vurderingsområdet m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven

Den 18. november 2016 indgik den daværende regering (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti Forlig om et nyt ejendomsvurderingssystem.

Forliget sikrer rammerne for udviklingen af et nyt ejendomsvurderingssystem, så der kan foretages mere retvisende og ensartede ejendomsvurderinger, og tilliden til de offentlige ejendomsvurderinger kan genoprettes. Som udmøntning heraf er der indført en ny ejendomsvurderingslov ved lov nr. 654 af 8. juni 2017, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

For at sikre et robust ejendomsvurderingssystem, samt at administrationen klart afspejler lovgivningen vedrørende de nye ejendomsvurderinger, er der behov for en række ændringer og præciseringer af ejendomsvurderingsloven m.v. forud for udsendelsen af de første nye ejendomsvurderinger i 2. halvår 2020.

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer:

Ensartede vurderinger

  • Justering af vurderingsnormen for grundværdien for etageejendomme.
  • Håndtering af moms på ejendoms- og grundværdier.

Fortolkning af anvendelsesmuligheder ved grundværdiansættelse

  • Fastsættelse af anvendelsesmuligheder for ejendomme med et uklart plangrundlag.
  • Fordeling af grundværdien for etageejendomme med blandet benyttelse.
  • Overgangsregel for ejerboliger i områder med blandet benyttelse.
  • Præcisering af, at der skal tages hensyn til kommunalt godkendte byggeretsservitutter.

Solidt administrationsgrundlag

  • Vurderingsmyndighedens oplysningspligt i forbindelse med deklaration og afgørelse om ejendomsvurderingen.
  • Bagatelgrænse for manuelle tillæg og nedslag.
  • Justeringer vedr. tilbagebetalingsordningen.
  • Afgrænsning af den afledte virkning af klage- og retssager i forbindelse med fastsættelsen af efterfølgende grundværdier.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Christoffer Pahle, tlf. 7237 0995

Høring