Skatteministeriet
1. oktober 2019

Lovforslag 2019-20

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2019-20

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag 2019-20

Under "Høring" kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under "Folketingets hjemmeside" kan du finde Folketingets behandlinger af
forslaget.

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejen-domsskat og skatteforvaltningsloven
(Fastsættelse af grund- og ejendomsværdier, afgrænsning af afledt virkning af klage- og retssager og andre tilpasninger på vurderingsområdet m.v.)
Resumé / Høring

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love
(Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde)
Resumé / Høring

L 27 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgiftermomsloven og forskellige andre love
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 26 - Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om retsafgifter
(Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 25 - Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven
(Videregivelse af oplysninger om diskvalificerende pensionsudbetalinger, smidiggørelse af regler for flytning af pensionsindbetalinger og justering af reglerne om omdannelse af pensionskasser til livsforsikringsselskaber m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 24 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love
(Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 23 - Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven
(En ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet samt ingen omkostningsgodtgørelse ved klage over tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 22 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven og pensionsafkastbeskatningsloven
(Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.)
Resumé /Høring / Folketingets hjemmeside

L 21 - Forslag til Lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
(Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 4 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og forskellige andre love
(Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser, beskatning ved nedsættelse af gæld, beskatning af kapitalfondspartnere og omdannelsesdatoen ved skattefri virksomhedsomdannelse)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside