Skatteministeriet
1. oktober 2018

L 34 - Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem de nordiske lande

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 34 - Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem de nordiske lande

Regeringen har et aktivt og ambitiøst politisk ønske om at udbygge og vedligeholde Danmarks net af dobbeltbeskatningsoverenskomster, bl.a. af hensyn til varetagelse af dansk erhvervslivs globale interesser. Dette skal ske gennem indgåelse af nye overenskomster og ved revision af eksisterende overenskomster, således at de er opdateret med de seneste internationale standarder samt giver gode vilkår for danske virksomheder og borgere og for skattemyndighedernes opgaveudførelse. Dobbeltbeskatningsoverenskomster kan også bidrage til bekæmpelse af skatteundgåelse, herunder når de opdateres med de nyeste standarder.

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem de nordiske lande af 23. september 1996 (og som ændret ved protokol af 6. oktober 1997 og protokol af 4. april 2008). Protokollen blev underskrevet den 29. august 2018.

Protokollen indeholder de ændringer, der er nødvendige for at bringe overenskomsten i overensstemmelse med de minimumsstandarder, der er indeholdt i det såkaldte BEPS-projekt. BEPS (”Base Erosion and Profit Shifting”) er et projekt i OECD-/G20-regi, som har til formål at bekæmpe skatteudhuling og overskudsflytning.

Endvidere indeholder protokollen en bestemmelse om, at Færøerne – på begæring – kan ændre deres lempelsesmetode til undgåelse af dobbeltbeskatning fra eksemptionslempelse til creditlempelse, for så vidt angår lønindkomst m.v. fra personligt arbejde i tjenesteforhold. 

Lovforslaget skønnes ikke at have provenumæssige eller administrative konsekvenser, herunder implementeringsmæssige konsekvenser.