Skatteministeriet
21. februar 2019

L 224 - Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

(Ligedeling og individuel indkomstsaftrapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 224 - Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Med lovforslaget udmøntes den del af Aftale om ét samlet familieretligt system, der vedrører ligedeling af børne- og ungeydelsen, der den 27. marts 2018 blev indgået mellem regeringen (V, LA og KF) og S, DF, EL, ALT, RV og SF.

De nye udbetalingsregler vil sikre, at forældremyndighedsindehaverne ligestilles i relation til udbetalingen af børne- og ungeydelsen, samt at udbetalingsreglerne i højere grad tager højde for nutidens familiemønstre. Samtidig tager de foreslåede udbetalingsregler hensyn til, hvis barnet overvejende bor hos den ene af forældremyndighedsindehaverne.

Hovedelementerne i lovforslaget er følgende:

  • Ligedeling af børne- og ungeydelsen. Børne- og ungeydelsen skal fra 2020 som udgangspunkt udbetales med halvdelen til hver af forældremyndighedsindehaverne – uanset om de er samboende eller ej. Er der alene en forældremyndighedsindehaver, skal hele børne- og ungeydelsen dog udbetales til denne.
  • Fravalg af ligedeling. Er forældremyndighedsindehaverne ikke samboende, kan ligedeling fravælges ved enighed og i tilfælde, hvor barnet overvejende bor hos en af forældremyndighedsindehaverne.
  • Individuel indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen. Indkomstaftrapningen foreslås ændret, så aftrapningen skal ske på grundlag af ydelsesmodtagers individuelle indkomstforhold. Ægtefæller og ugifte samlevende behandles herefter efter de samme regler.
  • Ligedeling af den supplerende grønne check. Det foreslås, at udbetalingen af den supplerende grønne check tilsvarende børne- og ungeydelsen ligedeles.

Herudover foreslåsreglerne vedr. børne- og ungeydelse til vandrende arbejdstagere og modregning for daginstitutionsrestancer m.v. præciseret.

Forslaget skønnes at medføre merudgifter til børne- og ungeydelse på ca. 13 mio. kr. årligt (2019-niveau) i umiddelbar virkning og mindreudgifter til den supplerende grønne check på ca. 14 mio. kr. årligt (2019-niveau) i umiddelbar virkning. Endvidere skønnes forslaget at medføre merudgifter for Udbetaling Danmark til systemudvikling og drift, der skal forhandles med de kommunale parter og dermed udgifter kommunalt. Herudover vil der være merudgifter for Skatteforvaltningen til systemtilretninger vedr. grøn check på samlet set ca. 1 mio. kr. (omkostningsbaseret).

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Regitze Christensen, tlf. 7237 4572

Høring / Folketingets hjemmeside