Skatteministeriet
15. marts 2019

L 207 - Forslag til lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love

(Forlængelse af overgangsperiode for fastsættelse af bilers brændstofforbrug)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 207 - Forslag til lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love

Lovforslaget indeholder forslag om en forlængelse af overgangsperioden for opgørelse af bilers brændstofforbrug, som danner grundlag for fastsættelse af brændstofforbrugsafgiften og registreringsafgiften.

Efter de gældende regler opgøres brændstofforbruget efter den såkaldte NEDC2-metode tillagt 10 pct. til og med den 31. marts 2019 (overgangsordningen). Fra den 1. april 2019 fastsættes brændstofforbruget efter WLTP-metoden tillagt 21 pct.

Det har imidlertid vist sig, at der er en betydelig usikkerhed knyttet til de konkrete målinger af de biler, der er blevet typegodkendt efter WLTP-metoden, og senest har Europa-Kommissionen valgt at stramme op på retningslinjerne for de konkrete målinger.

For at sikre ro om bilafgifterne ved overgangen til opgørelse af bilers brændstofforbrug efter den nye WLTP-metode, foreslås det, at den gældende overgangsordning, hvor brændstofforbruget opgøres efter NEDC2-metoden tillagt 10 pct., forlænges indtil udgangen af 2020. Forslaget betyder, at der ikke pr. 1. april 2019 sker ændringer i den måde, brændstofforbruget og bilafgifterne for nye biler fastsættes.

Forslaget om at forlænge overgangsperioden for opgørelse af bilers brændstofforbrug skønnes umiddelbart og efter tilbageløb og adfærd at være en provenuneutral tilpasning af overgangen til WLTP-metoden. Der er dog stor usikkerhed forbundet med at skønne over de provenumæssige konsekvenser.

Da WLTP-metoden er baseret på en individualiseret måling, der bl.a. afhænger af ekstraudstyr i den konkrete bil, vil der kunne findes konkrete biler, for hvilke der er en forskel i brændstofforbruget efter NEDC2-metoden tillagt 10 pct. og forbruget efter WLTP-metoden tillagt 21 pct. for den samme bil. På den baggrund vil der kunne findes tilfælde, hvor der vil ske diskretionære afgiftsændringer, selvom den gældende overgangsordning forlænges.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. april 2019.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig David Fristrup Simonsen, tlf. 7238 2536

Høring / Folketingets hjemmeside