Skatteministeriet
11. december 2018

L 162 - Lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskel- lige andre love

(Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 162 - Lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskel- lige andre love

 

Som led i arbejdet med at sikre en korrekt og effektiv inddrivelse foreslår regeringen en række ændringer, der dels skal sikre et sikkert hjemmelsgrundlag for håndtering af modregningen med fordringer, der er under inddrivelse eller under opkrævning hos fordringshaverne, dels skal sikre, at Skattestyrelsens it-system for opkrævning, skattekontoen, der står for opkrævningen af virksomhedernes skatte- og moms- og afgiftskrav, kan tilsluttes det nye it-system for inddrivelse.

For at skabe et sikkert hjemmelsgrundlag for modregningen med fordringer, der er under opkrævning hos fordringshaverne, foreslås det, at skatteministerens eksisterende bemyndigelse til at fastsætte regler om at kunne springe fordringer over i dækningsrækkefølgen, udvides. Behovet for ændringen skyldes, at det ikke altid er muligt at nå at afklare og fjerne datafejl og validere retskraften af fordringer inden for udbetalingsfristen, hvilket hæmmer en effektiv proces.

Af hensyn til at have tilstrækkeligt med fordringer, der er klar til inddrivelse, foreslås det også, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage en hensigtsmæssig prioritering af, hvilke af fordringshavernes fordringer der skal valideres for datafejl først, med henblik på at kunne afvikle modregningen på en hurtig og effektiv måde.

For at sikre, at Skattestyrelsens krav fra skattekontoen kan tilsluttes det nye it-system for inddrivelse, foreslås det at lovfæste Skattestyrelsens gældende praksis om at udskyde betalingsfristen, hvis sidste rettidige betalingsdag falder på en banklukkedag. Dette er nødvendigt for at sikre, at forældelsesfristen – der beregnes med udgangspunkt i den lovfæstede sidste rettidige betalingsdag – ikke bliver for lang i forhold til de gældende regler. Med lovforslaget foreslås ingen ændring af praksis for betalingsfristen.

Lovforslaget foreslås at skulle træde i kraft den 1. april 2019, med henblik på at sikre at modregningen i overskydende skatter primo april 2019 kan ske korrekt og effektivt.

Lovforslaget er med til at sikre administrerbare regler i oprydningsperioden og sikre oversendelse af visse af Skattestyrelsens fordringer til inddrivelse i det nye it-system for inddrivelse. Lovforslaget vurderes ikke at have provenumæssige konsekvenser.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Allan Caspersen, tlf 7237 0317

Høring