Skatteministeriet
19. december 2018

L 146 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

(Permanent forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner og visse øer, indførelse af ø- fradrag i yderkommuner og visse øer, fradrag for pas- sage af Fjordforbindelsen Frederikssund, nedsættelse af bundskatten m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 146 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Lovforslaget udmønter personskatteelementerne vedrørende styrket mobilitet i yderkommuner og på øer i Aftale om Finansloven for 2019 indgået den 30. november 2018 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

Det foreslås således at videreføre det forhøjede befordringsfradrag for yderkommuner som en permanent ordning og samtidig udvide ordningen med de 10 danske småøer Aarø, Baagø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø og Tunø, således at alle 27 ikke-brofaste småøer i Sammenslutningen af Danske Småøer omfattes.

Det foreslås endvidere at indføre et nyt fradrag på godt 200 kr. pr. overnatning til pendlere, som bor på en ikke-brofast ø i de 25 udpegede yderkommuner eller på en af de 10 danske småøer Aarø, Baagø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø og Tunø, og som ikke har mulighed for at komme hjem og overnatte på grund af afstanden mellem deres faste arbejdssted og bopæl.

Det foreslås herudover at sidestille kørsel over broforbindelsen ved Frederikssund (Kronprinsesse Marys Bro) med de øvrige brugerbetalte broforbindelser (Storebælt og Øresund) ved indførelse af et fradrag for pendleres passage.

Endvidere foreslås det at nedsætte bundskatten med 0,03 procentpoint for at kompensere for forhøjelse af kommuneskatten.

Endelig foreslås en præcisering af reglerne for brofradrag for kronisk syge og invalider.

De foreslåede ændringer vil få virkning fra og med indkomståret 2019.

Yderligere henvendelse: Thea Halse, tlf. 7237 1742

Høring / Folketingets hjemmeside