Skatteministeriet
20. december 2018

L 145 - Forslag om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat mv

Forslag om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, afskaffelse af registrerings- afgiften på fly, nedsættelse af afgiften på øl og vin og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 145 - Forslag om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat mv

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti har den 30. november 2018 indgået aftale om finansloven for 2019. Forslaget har til formål at udmønte en del af denne aftale.

Med forslaget nedsættes afgifterne på øl og vin. Afgiftsnedsættelsen vil bidrage til at reducere grænsehandlen og øge omsætningen i danske butikker.

I lovforslaget foreslås endvidere en afskaffelse af registreringsafgiften på fly, hvilket vil reducere omkostningerne ved at registrere fly både for private og virksomheder. Afskaffelsen bidrager til at gøre vilkårene for registrering af fly i Danmark, Norge og Sverige mere ens.

Herudover foreslås en afskaffelse af foderfosfatafgiften, som er en afgift på mineralsk fosfor i foderfosfat, der anvendes som ernæring til dyr. Afskaffelsen af foderfosfatafgiften vil lempe byrderne for danske landbrugsvirksomheder og gøre det billigere at producere danske fødevarer. Derved styrkes danske producenters konkurrenceevne over for udenlandske producenter.

Endelig foreslås det at forhøje restskatteprocenten for selskabsskat med et fast tillæg på 2 pct.-point. Forhøjelsen er en del af den finansiering, der er aftalt i finansloven for 2019, som skal prioriteres til lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet.

De foreslåede afgiftslempelser skønnes samlet set at indebære et varigt mindreprovenu på ca. 180 mio. kr. (2019-niveau) umiddelbart og ca. 125 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd, mens forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat vil indebære et varigt finansieringsbidrag på ca. 200 mio. kr. (2019-niveau) umiddelbart og ca. 120 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2019. Nedsættelse af afgift på øl og vin samt afskaffelse af registreringsafgiften på fly foreslås dog at træde i kraft 1. april 2019.

Yderligere henvendelse: Specielkonsulent Maria Stuhde, tlf. 7237 0322

Høring / Folketingets hjemmeside