Skatteministeriet
7. december 2018

L 120 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven mv

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. ) (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift m.v. og ændring af bundfradrag for eldrevne køretøjer m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 120 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven mv

Lovforslaget indeholder en udskydelse af indfasningen af registreringsafgift for eldrevne køretøjer m.v. og forhøjelse af bundfradraget i registreringsafgiften.

Forslaget vil medføre, at det bliver billigere at købe eldrevne køretøjer m.v., så miljø- og klimavenlige biler bliver et økonomisk mere attraktivt alternativ til benzin- og dieselbiler.

Efter de gældende regler stiger registreringsafgiften for eldrevne køretøjer, pluginhybridbiler og natur- og biogasddrevne biler fra den 1. januar 2019. Derudover bliver brændselscelledrevne køretøjer pålagt 20. pct. af registreringsafgiften fra den 1. januar 2021. Det foreslås, at indfasningen af registreringsafgift m.v. udskydes med ét år for eldrevne køretøjer m.v., og det særlige bundfradrag på 10.000 kr. forlænges i ét år og forhøjes i 2019 til 40.000 kr. og i 2020 til 77.500 kr. De foreslåede ændringer vil medføre, at der for eldrevne køretøjer m.v. med en værdi på op til 400.000 kr. (inkl. moms), vil skulle betales 0 kr. i registreringsafgift i 2019 og 2020.

Forslaget skønnes at indebære et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 100 mio. kr. i 2019 stigende til ca. 140 mio. kr. i 2020, ca. 100 mio. kr. i 2021 og ca. 70 mio. kr. i 2022.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019, og at ændringerne får virkning fra denne dato.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig David Simonsen, tlf. 7238 2536

Høring / Folketingets hjemmeside