Skatteministeriet
21. november 2018

L 115 - forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

(Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderings-terminen, udskydelse af fremrykningen af beskatningsgrundlaget m.v.)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
L 115 - forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Arbejdet med at udvikle et nyt og bedre ejendomsvurderingssystem er nået langt. Bl.a. er første del af it-systemet udviklet, testet og idriftsat, og en stor del af de data, som ligger til grund for de nye vurderinger, er indsamlet. Der udestår imidlertid fortsat et arbejde, før der kan udsendes nye vurderingerne til alle boligejere. Derfor er det besluttet at udskyde de nye ejendomsvurderinger med et år mere end hidtil forventet.

Med lovforslaget foreslås det, at vurderingerne videreføres med et år mere end hidtil forventet, dvs. i alt to år, og at vurderingsterminen ændres. Det vil betyde, at de første nye vurderinger vil skulle foretages af ejerboliger pr. 1. januar 2020 og af erhvervsejendomme m.v. pr. 1. januar 2021.

Lovforslaget indeholder herudover følgende elementer:

  • Udskydelse af fremrykningen af beskatningsgrundlaget for grundskyld med to år.
  • At der foretages årsomvurderinger af ejerboliger pr. 1. oktober 2018 og pr. 1. oktober 2018, og af erhvervsejendomme m.v. pr. 1. oktober 2018, pr. 1. oktober 2019 og pr. 1. oktober 2020, hvis betingelserne for omvurdering er opfyldt på disse tidspunkter.
  • Udskydelse af den nye vurderingsankenævnsstruktur til den 1. januar 2020, samtidig med at funktionsperioden for de nuværende vurderingsankenævn, skatteankenævn og fælles ankenævns forlænges til og med den 31. december 2019.
  • Udskydelse af de nye regler i skatteforvaltningsloven for behandling af klagesager, som er vedtaget ved lov nr. 688 af 8. juni 2017, så de får virkning fra det tidspunkt, hvor funktionsperioden for nye vurderingsankenævn efter lovforslaget begynder, dvs. den 1. januar 2020. Den nye klagestruktur og de nye regler for klagebehandlingen er således afstemt med etableringen af nye vurderingsankenævn. F.eks. hænger den nye sammensætning af vurderingsankenævnene tæt sammen med de nye regler om sagsfordeling mellem vurderingsankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.
  • En række ændringer af mere teknisk karakter, som skal regulere overgangen mellem det nye og det gamle ejendomsvurderingssystem, bl.a. justering af reglerne vedrørende grundskatteloftet.

Herudover indeholder lovforslaget en række konsekvensændringer og justeringer af den midlertidige indefrysningsordning.

Høring / Folketingets hjemmeside

Yderligere henvendelse:Nanna Lykkegaard Therkelsen, tlf. 7238 9068 eller Simone Hein Nielsen, tlf. 7237 3363.